forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
OSNOVNI KURS RAČUNARA

 

Osnovni kurs računara je namenjen početnicima koji žele da steknu osnovno znanje rada na računaru. Uz rad na praktičnim primerima naučićete osnovne operacije u Windows operativnom sistemu koje se odnose na organizovanje podataka, uređivanje teksta pomoću programa MS Word i osnove o Internetu i upotrebi elektronske pošte. (32 školska časa)

Osnove Windows operativnog sistema

 • Osnove računara – od nastanka do danas
 • Nastanak personalnih računara
 • Razvoj Windows operativnog sistema
 • Računar i njegovi periferalnini uređaji: (miš, tastatura, CD rom, USB dodatci i fleš memorija)
 • Osnove rada sa prozorima, menijima, ikonama i dijalozima
 • Pokretanje programa i rada sa programima
 • Pravilno i praktično korišćenje miša i tastature

skola racunara
Rad sa fajlovima i direktorijumima
 • Pojam fajla i direktorijuma
 • Rad u Total Commander-u, upoznavanje sa radnim okruženjem
 • Pravljenje foldera,
 • Razlika fajlova i foldera
 • Prolazak kroz Foldere
 • Osnovne operacije sa fajlovima i direktorijumima (pravljenje, nalaženje selektovanje, rinejmovanje, snimanje, brisanje, kopiranje, arhiviranje fajlova, …)

Korišćenje digitalnog fotoaparata

 • Korišćenje baterija i kartice za digitalni fotoaparat
 • Interna memorija aparata i memorija kartice
 • Korišćenje fotoaparata (kadriranje, zumiranje, funkcije blica, makromod fotografisanja, opcije fotografisanja...)
 • Opcije koje se mogu koristiti pri korišćenju digitalnog fotoaparata (fotografisanje objekata u pokretu, noćnimod fotografisanja, fotografisanje portreta, portret sa panoramom, panoramsko fotografisanje, fotografisanje na snegu/suncu, fotografisanje vatrometa...)
 • Izbor rezolucije fotografija kada koju rezoluciju odabrati
 • Formatiranje kartice
 • Alati za podešavanje digitalnog aparata
digitalniaparat

Uredjivanje fotografija uz pomoć računara

 • Prebacivanje fotografija sa digitalnog fotoaparata na računar
 • Korišćenje programa AcdSee32
 • Pregledavanje, rotiranje i brisanje fotografija
 • Priprema fotografija za slanje internetom

Pisanje i uređivanje teksta

 • Osnove Worda nastanak, poboljšanja i primena
 • Pokretanje programa MS Word, upoznavanje radnog okruženja i njegovo podešavanje (linije sa alatima, lenjiri, statusna linija, skrol trake)
 • Pravljenje novih dokumenata, snimanje dokumenata, otvaranje postojećih dokumenata
 • Podešavanje parametara stranica u dokumentima (veličina i orijentacija papira, margine)
 • Unos teksta (kucanje teksta, popravljanje grešaka u kucanju, kretanje kroz tekst)
 • Rad sa tekstom (označavanje, brisanje, kopiranje, premeštanje, pretraživanje, poništavanje akcije, vraćanje poništenog)
 • Kombinovanje teksta i slika (umetanje slika u tekst)
 • Priprema dokumenata za štampanje i štampanje

Korišćenje Internet-a za početnike

 • Osnove interneta – nastanak i primena
 • Vrste internet konekcija
 • Konektovanje na internet
 • Pokretanje programa Google Chrome ili Mozilla Firefox, upoznavanje radnog okruženja i njegovo podešavanje, kreiranje konekcije sa Internetom, izlazak na Internet
 • Rad sa pretraživačima, kretanje po Internetu, dolazak do traženih podataka
 • Osnove korišćenja elektronske pošte (e-mail)
 • Primanje i slanje poste
 • Rad sa programima MS OutlookExpress i MS Outlook
 • Internet bonton!
digitalniaparat


 


Copyrighted EMC. Pokreće EMC.