forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

Kuba iz sasvim druga?ijeg ugla (VII deo - Kuba - Život na Kubi)

Kada kažem da se plata na Kubi kre?e od 20-40$ verujem da se ve?ini vas usna izvrnula na dole, obrve podigle i ve? mogu da zamislim tužnu facu :). Ali pro?itajte ostatak pri?e.

Više >>>

..............................................................................................................................................

Kuba iz sasvim druga?ijeg ugla (VI deo - Kuba - Život na Kubi)

Kada nema sredstava i kada ste siromašni, nema drugog oružja do lukavstva. Gra?ani Kube su pravi umetnici u snalažljivosti. Neverovatno je koliko su inteligentni i domišljati. Lako ?ete nai?i na osobe koje veoma brzo dolaze na sjajne ideje, kako iskoristiti postoje?e kapacitete. Oni su jednostavno svoju „tragediju“ pretvorili u prednosti pa je pravo zadovoljstvo razgovarati sa ovim ljudima koji jednostavno pronalaze rešenje.


Više >>>

..............................................................................................................................................

Kuba iz sasvim druga?ijeg ugla (V deo - Kuba - Život na Kubi)

Predivan grad, posebno ako uživate u starim zdanjima. Koliko lepote je ovde, govori ?injenica da se Havana nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. Jedan deo gra?evina je o?uvan, ali su na svakom koraku i poprili?no oronule zgrade koje vape za restauracijom. Vide?ete stare ispucale trotoare, razrovane ulice, ali ne?ete nai?i na sme?e, grafite na zidovima niti bilo koji oblik nemara. Parkovi su ure?eni, klupe su cele, ofarbane živopisnim bojama, de?ja igrališta su oskudna ali ure?ena i sve je besprekorno ?isto...


Više >>>

..............................................................................................................................................

Kuba iz sasvim druga?ijeg ugla (IV deo - Ostvarenje sna)

Ako do sada niste ostvarili ni jedan svoj san, otisnite se u avanturu i bar jedan realizujete. Ose?aj, posebno ako je na tom putu bilo i poteško?a, ima ve?ih draži nego kada samo poželite i ostvarite. To se re?ima ne može opisati – mora se doživeti...
Kuba ima dva lica: jedno namenjeno turistima „i razglednicama“ i realan život. Želela sam da upoznam ovo drugo pa izgleda da propušten let nije bio slu?ajan...


Više >>>

..............................................................................................................................................

Kuba iz sasvim druga?ijeg ugla (III deo - Prepreke)

Da li ste se nekada ose?ali obeshrabreno, kada na putu do cilja, nai?ete na prepreke koje niste
o?ekivali. Sve kockice ste složili, uradili sve što se od vas o?ekivalo, rešili i najteže zadatke, a onda "zataji" tamo gde sa najmanje nadate?


Više >>>

..............................................................................................................................................

Kuba iz sasvim druga?ijeg ugla (II deo - Kako ostvariti san i u?initi nemogu?e mogu?im?)

Samo, maštanje i sanjarenje ima svojih draži, tada istražujemo, otkrivamo, pronalazimo rešenja i sve smo bliže cilju.

Moja odluka da posetim Kubu je „pala“ davne 1999. godine, u vreme „nemaštine“, bombardovanja, krize i naveliko sniženih plata, kod onih koji su još uvek imali posao. Pogledala sam u svoj „štek“ i uo?ila da posedujem neverovatnih 200 evra. Ok možda je to i dovoljno? Svakako znala sam da je daleko od potrebne sume ali plan je plan i vreme je da se napravi detaljno. Prvo pitanje je bilo otkriti koliko je novca potrebno za ovo „putešestvije“. Iznene?uju?i odgovor je bio oko 2000 evra.


Više >>>

..............................................................................................................................................

Kuba iz sasvim druga?ijeg ugla (I deo - Kako ostvariti san i u?initi nemogu?e mogu?im?)

Ovo je jedna pri?a iz sasvim druga?ijeg ugla, pri?a o ostvarenju (mog) sna i kako sam uspela da od re?i „nemogu?e“ u?inim da jedan od mojih snova postane sasvim realan i mogu?. Kada jednom shvatimo da je sasvim mogu?e da NEMOGU?E postane MOGU?E to nas ohrabri i u narednim pokušajima pa lakše kre?emo. Kažemo sebi "Ako si jednom uspeo/la, uspe?eš opet!"

Moja najve?a želja je bila da odem na Kubu.


Više >>>

..............................................................................................................................................

 

Kupujete li neplanirano?

Ovih dana sam, lutaju?i gradom, posetila radnju gde su bile „bezobrazno visoke cene“. To što su nudili, bilo je skuplje nego na ostalim mestima, naravno za isti ili sli?an kvalitet. Me?utim, pažnju mi je privukao zaposleni. Ljubazan, nasmejan, spreman da objasni do najsitnijih detalja, sasluša potrebe kupca i preporu?i. Mlad i kvalitetan.


Više >>>

..............................................................................................................................................

Ima (li) nade

Ako još niste shvatili, imajte u vidu da je i negativna reklama – reklama. Vremena i situacije iza nas su ovo potvrdile i nesmotreno stavile na pijadestal mnoge osobe koje to ni?im nisu zaslužile.
Zato pazite o ?emu pri?ate i šta komentarišete.


Više >>>

..............................................................................................................................................

Ogrev za zimu i Mihajlo Pupin

Svoju inspirativnu i zanimljivu biografiju Pupin zapo?inje re?ima: „Kada sam se pre 48 godina, iskrcao u Kasl gardenu, imao sam u džepu svega pet centi...“ I kako dalje navodi, njegov život ne bi bio ništa druga?iji sve i da je imao 500$. Kao mladi dodseljenik bez prebijene pare u džepu, morao je da na neki na?in do?e do novca. Me?u prvim poslovima koje je obavljao bio je utovar ugla. Ali meni je mnogo interesantnija pri?a bila kako je do tog posla dolazio. On kaže u svojoj biografiji:


Više >>>

..............................................................................................................................................

Kako kreativno animirati voljenu osobu da se seti važnih datuma

Bliži se dan zaljubljenih, to nije teško zapamtiti - mnogi pri?aju o tome, ali kako animirati voljenu osobu da se seti važnih datuma (po vašim merilima važnih) tad naizgled nastane problem, evo kako ga kreativno rešiti.


Više >>>

..............................................................................................................................................

Kra?a na sajmu knjiga

Da li kra?a može da zaobi?e jedno ovako sveto mesto kao što je sajam knjiga?


Više >>>

..............................................................................................................................................

Poslednjeg petka u maju obeležava se dan komšija. Ideja je pokrenuta u Parizu još 2000. godine, kao pokušaj izle?enja sve ve?e otu?enosti me?u ljudima. Manifestacija ima za cilj da podseti da ljudi nisu sami na svetu i da su dobri me?ukomšijski odnosi veoma važni za život zajednice. Kao i svaka dobra ideja i ova je zaživela, pa je od 2004. ovo preraslo u Evropski dan komšija.


Više >>>

..............................................................................................................................................

Malo je sasvim dovoljno!

Malo je mnogo važno, jer uvek, samo malo fali!


Više >>>

..............................................................................................................................................

Nije sve uvek onako kako u prvi mah izgleda?

Proslava mog drugog ro?endana. Svakom roditelju je njegovo dete najve?a radost, ali sam ja to bila svima: prven?e, još prvo dete u ?itavoj familiji, jedino dete u ulici, još devoj?ica. Deca u tom uzrastu su najzanimljivija, prave male igra?ke, koja pri tom i smešno pri?aju i hodaju. Neiskvareni, iskreni, beskrajno interesantni... posebno u svojim pogledima na svet i razumevanju istog. Toga dana dok me je ?uvala komšinica, mama je napravila pravu gozbu. Na stolu, kako kaže naš narod, samo što nema „od ptice mleko“. Sve je spremno: predjelo, glavno jelo, supe, ?orbe, roštilj, pe?enje, torte... Pri tom prelepo servirano i dekorisano i ?ekaju se važne zvanice. Ulazim ja, sre?na majka me uzima u krilo i pita: „Šta ?eš da ti mama da da jedeš?“ Kao iz topa kažem: „Ka?amak!“

Šta ste prvo pomislili? (Budite iskreni)

Više >>>

..............................................................................................................................................

Da li ste optimista ili pesimista?

Nikome ne „Cveta cve?e baš svaki dan“. Ovo su mudri ljudi opisali mnogo pre nas pa imemo i onu narodnu: „Nije svaki dan Badnji dan“ i onu Njegoševu: „?ašu meda još niko ne popi, da je ?ašom žu?i ne zagr?i“. Ma koga u životu da sretnete i pomislite, kako njima ide bolje, da im „te?e med i mleko“ da im je život lep, sjajan, ?aroban, da nemaju strahova, trzavica i problema... možete smatrati da je drugima bolje, lepše, uspešnije... da su okolnosti na njihovoj strani... Imajte u vidu da i oni, ma kako naizgled delovali sre?no, imaju sli?ne probleme kao i vi, jedina je razlika u pristupu i spremnosti da se do?e do rešenja i iza?e iz krizne situacije.

Ako je tako, to samo zna?i da je i vaš život sre?an i lep, ali to još niste primetili. Ako želite da i vama bude život lep, potrebno je potruditi se i uo?iti one lepe doga?aje i susrete i to ista?i. Ako se pomerite samo malo u stranu i prona?ete novi ugao posmatranja uo?i?ete više sre?e i zadovoljstva.

Više >>>

..............................................................................................................................................

Da li je potrebno da se menjamo ili smo skoro savršeni baš takvi kakvi jesmo?

Svi smo mi razli?iti i odli?no je što je tako. Neko je miran i tih, neko je temperamentan, neko voli da radi u grupi, neko bi radije da sve zavisi samo od njega, neko ne može da radi pod pritiskom i sa kratkim rokovima, a neko ne ume da funkcioniše ako nema pritisak i ako sve nije "za sad i odmah", neko ima živaca za „pipave poslove“, dok je neko na ivici nervnog sloma ako se od njega zahteva da radi takve poslove, neko je odli?an govornik, dok nekoga javni nastup blokira... Stoga je najbolji je na?in da prihvatimo sebe takvim kakvi jesmo sa svim svojim vrlinama, manama i nedostacima i uradimo to što umemo i što nas ispunjava i za šta smo ro?eni, najbolje što umemo i možemo.

Više >>>

..............................................................................................................................................

Pogled na sebe iz drugog ugla

Svakako ste do sada imali niz promašaja, loših procena ili poteza, pa šta? Sve ste ih „preživeli“ i nastavili ja?i i kvalitetniji, reši?ete i taj novi problem. Ali je bitno da prestanete da sagledavate promašaje i zadržite se na onim uspesima kojih je bilo sigurno mnogo više nego promašaja. Veoma je važno da po?nete da posmatrate sebe iz drugog, pozitivnog ugla. Ako imate ovu osobinu, odli?no, vi ste ro?eni sre?ni, ali ako nemate ovaj obi?aj, dobra vest za vas je: sve se da nau?iti pa i to.

Više >>>

..............................................................................................................................................

Koliko poznajete sebe?

Zašto toliko mnogo znamo o drugima, a tako malo o sebi?
Neka upravo ovo bude pitanje o kome ?ete razmišljati ove nedelje.
Ponekad umemo da budemo strogi i kriti?ni rema sebi, preuveli?avamo naše propuste i zanemarujemo sve ono što smo uspeli da uradimo, ponekad ?ak, smatramo da je sve to lepo što nam se dogodilo samo splet sre?nih okolnosti...

Više >>>

..............................................................................................................................................

Volite li 8. mart?

Dosta je praznika u svetu. Naša zemlja se, ?ini mi se, isti?e u tome. Tu su svakako nezaobilazni: ro?endani, Nova godina, Dan zaljubljenih, Dan rada, Dan državnosti, Dan republike (koji je pomalo podeljen neki ga još uvek slave, a neki su ga se ve? odrekli), Dan pobede, Dan borca... ima tu i verskih praznika (Boži?, Uskrs, Slave, preslave...) i ovaj trenutno najbliži: “Dan žena”.
Posebno oko ovog praznika, veoma je podeljeno mišljenje.

Više >>>

..............................................................................................................................................

Zašto trenutno nemate posao?

Jedno od zna?ajnijih pitanja koje se ?esto postavi (ponekad i nekoliko puta na dan) je “Ko je kriv?” Nekako smo skloni da druge okrivimo za propuste, dok sebi “za nijansu :)” lakše oprostimo, - jer svako greši, pa grešimo i mi. I dok smo skloni da sebe svrstamo u aleju “ko radi taj i greši”, isto tako ponekad umemo da drugima zamerimo njihove propuste (?esto ?ak i ako iste i sami ?inimo).

Moja omiljena deviza koju (uvek) kažem kada pokušavam da kroz šalu opravdam nešto što ne želim da priznam, a svima je jasno da sam baš ja pogrešila, je: “Neko je uvek kriv, a taj neko nikad nisam ja” :)

Više >>>

..............................................................................................................................................

Da li ste baš Vi veoma važni ili samo samo kap u moru?

Evo jedne pou?ne pri?e, na ovu temu Majkla Nikol Jagulanasa, iz istoimene knjige
„Let kolibrija – parabola o životnoj sredini“

Strašna vatra je gorela i besnela šumom.
Sve životinje su se bojale i pobegle iz svojih domova. Slon i tigar, dabar i medved, svi su bežali, dok su ptice nad njima letele u panici.
Okupili su se svi na ivici šume i gledali.
Sve životinje su bile tu, sem jedne.
Samo Dukdukdija, mali kolibri, nije hteo da napusti šumu. Brzo je odleteo do potoka. Kljunom je zahvatio jednu kap vode. Doleteo nazad i prosuo vodu na vatru.
Ponovo je odleteo do potoka, doneo još jednu kap i nastavio tako – tamo-amo, tamo-amo.
Druge životinje su gledale kako malo telo kolibrija leti, uprkos ogromnom požaru i strahovale su. Dozivale su malog kolibrija i upozoravale ga na opasnost od dima i toplote.
„Šta bih ja mogao da u?inim?” – jecao je zec. „Vatra je previše vrela.”
„Ima previše dima!” – zavijao je vuk.
„Izgore?e mi krila! Moj kljun je premali!” – hukala je sova.
Ali mali kolibri nije odustajao. Leteo je do potoka i nazad, uzimao vodu i prosipao je, na šumu u požaru, kap po kap.
Kona?no, veliki medved je rekao: „Dukdukdija, šta to radiš?”
Ne zastaju?i, kolibri je pogledao dole na sve životinje i rekao

„?inim sve što mogu.”

 

Više >>>

..............................................................................................................................................

Da li je dovoljno samo želeti?

Dok sam prou?avala mo? misli i njihovo slanje „u vasionu“ kao mogu?nost „ostvarenja želje“, naletela sam na ?lanak koji je savetovao kako to u?initi.

Ako niste ?uli za ovo, evo kako pa možete i sami pokušati:

Smestite se na udobno mesto, (najbolje u vreme kada vas ne?e ometati spoljašnji faktori.) Najpre opustite sve miši?e, „ispraznite glavu od misli“, potpuno se opustite i poželite nešto – postavite sebi neki cilj (recimo da vas neka osoba pozove). Potpuno se usredsredite na želju. Zatim zamislite kompletnu sliku u glavi: kako samog ostvarenja želje tako i samog vašeg ose?aja prilikom ostvarenja, koliko ?ete biti ispunjeni i zadovoljni, ali i ako od neke druge osobe zavisi ishod koliko ?e ta osoba biti sre?na...


Više >>>

..............................................................................................................................................

Koliko je potrebno vremena da prona?ete posao po vašoj meri?

Ako poslušate savet i na prvom mestu krenete da tražite ona zanimanja koja Vam „leže“, ono u ?emu okolina prepoznaje vaš potencijal, ono u ?emu zaista uživate... postavlja se pitanje koliko brzo možete prona?i posao?

To naravno zavisi, od vrste posla kojim želite da se bavite. Ako su standardna zanimanja, brzo ?ete prona?i zaposlenje, ako je pak nešto, ne toliko standardno, bi?e vam potrebno nešto više vremena, ali ako je zanimanje, jako specifi?no i nema mnogo prostora za rad na otvorenom tržištu posla, bi?e potrebno znatno više vremena. U više navrata sam pisala da su moji dosadašnji polaznici uglavnom uspevali u proseku za oko dve nedelje. Doduše ve?ini njih je bio cilj da prona?u ustaljena, poprili?no tražena zanimanja, pa im je uspevalo ovako brzo. Ali, podjednako sam ponosna i na jednu moju prijateljicu, kojoj je trebalo ?itavih godinu dana.


Više >>>

..............................................................................................................................................

Kako odabrati posao?

Pre nego što krenete u potragu za poslom, veoma je važno da najpre dobro upoznate sebe. Ako trenutno tragate za poslom, zna?i da imate sasvim dovoljno vremena da se posvetite sebi. Najbolje bi bilo da razmislite o onome ?emu naizgled malo vremena posve?ujemo, o sebi. Uzmete papir i olovku u ruke i zapisujte. Zapišite, jer prilikom razmišljanja lako previdimo neke naizgled sitnice, koje mogu biti od velikog zna?aja.

 

Više >>>

..............................................................................................................................................

Zen

U moru tekstova koje sam pro?itala, ništa me nije toliko oduševljavalo kao Zen pri?e. Moja savet je da ih pronalazite i ?itate. Potrudi?u se da bar jednom nedeljno izdvojim po neku i predstavim vam ove neverovatne mudrosti.

Šta karakteriše Zen pri?e?


Više >>>

..............................................................................................................................................

Kreativno u?enje

 

„Kako se piše NE ZNAM ILI NEZNAM? Pa ti napiši da ZNAŠ!“ Pored osmeha koji mi je izmamio, prisetila sam se svojih školskih dana.


Više >>>

..............................................................................................................................................

MLM IV deo

 

Kako zaraditi u MLM-u?

Jednom sam prisustvovala seminaru, gde je svoja iskustva izlagala jedna Hrvatica, koja je postigla odli?ne rezultate u prodaji, njeno pri?a mi je i dan danas ostala u se?anju.

Parafrazira?u je:

„Mnogo sam sre?na što radim ovaj posao, moj budžet je fantasti?an (navela je koliko ima prihoda mese?no) to je mnogo ve?a plata nego što ima predsednik Hrvatske. Ovo je mnogo ve?i iznos nego što bilo ko u Hrvatskoj može da zaradi, a ja ovako sitna i krhka ženica šetam gradom bez bojazni da ?e me neko napasti na ulici, da ?e se neko okomiti na moje bogatstvo, da ?e me reketirati ili ucenjivati.

Zašto, zato što ja nisam predsednik države, ne bavim se politikom, nemam firmu koja dobro posluje, nemam finansijsku inspekciju za vratom, nemam nikoga ko može da do?e i kaže: Ej pa ti si ovde zakinula na porezu”, jer iza mene stoji jedna ogromna kompanija i sa te strane sam dobro zašti?ena. Sve se radi legalno, a ja „mlatim pare“.

Jednom mi je lopov ušao u ku?u i ukrao mi nešto, a ja se nisam iznervirala, jer sam sve to mogla da kupim ponovo bez ikakvog optere?enja po budžet. Vozim odli?na kola – uvek nova. Letujem u najskupljim letovalištima, uvek u hotelu A kategorije, kupujem antikvitete jer ih obožavam, rasipam novac i super mi je. Uopšte me ne zanima kako ko radi, koliko zara?uje i ?ime se bavi, sve dok ja zara?ujem više od njega, ali onoga momenta kada budem upoznala nekoga ko zara?uje jednu kunu (moneta u Hrvatskoj) više od mene, uhvati?u ga za ruku i pitati, hej kako ti to uspeva?“.

Više >>>

..............................................................................................................................................

MLM III deo

 

Da li je MLM prevara ili može biti odli?na zarada?
?esto se postavi pitanje da li je sistem multi level marketinga obi?na prevara i da li zaisa postoji odli?na zarada?

Više >>>

..............................................................................................................................................

MLM II deo

 

Velika je „laž“, da ?ete bez rada mo?i (mnogo, ma uopšte bilo šta) da zara?ujete. I u ovom, kao i u svakom drugom poslu. Postavlja se pitanje: „Gde je „zamka?“ Zašto mnogi ne uspevaju u ovoj ili bilo kojoj drugoj prodaji?


Više >>>

..............................................................................................................................................

MLM I deo

 

Jedno od najtraženijih zanimanja u ovom trenutku, je prodaja u okviru multi level marketinga poznatija kao MLM. Skoro na svakom koraku možete do?i u priliku da vam neko ponudi ovakav vid rada i mogu?nost zaposlenja, ili kako naš narod voli da kaže: da vas neko „vrbuje“ za ovaj posao. Iako svaka druga osoba kaže: "samo ne u prodaji", ovde ipak leži odli?na mogu?nost zarade, pa vredi razmotriti i ovu opciju.


Više >>>

..............................................................................................................................................

Gostovanje Radio televitzije Kragujevac kod nas

 

Emisija Sugra?ani, Radio televizije Kragujevac bila je u podeti kod nas. Autor i voditelj Maja Stankovi?, razgovarala se sa Snežanom Ivanovi? izme?u ostalog i na temu "Kako do posla"


Više >>>


..............................................................................................................................................

 

Koliko je važno raditi

 

„Rad je izvor bogatstva“, pri tom imajte na umu da je podjednako važno imati kako materijalno tako i duhovno bogatstvo. Na kraju krajeva, istu sre?u ?ete osetiti i ako budete pohvaljeni za svoj rad kao i kroz nov?anu nadoknadu, a jedno predhodi drugom. Bar iz tog razloga vredi se potruditi...


Više >>>

..............................................................................................................................................

Drugo poluvreme

Danas je pravi trenutak za drugo poluvreme. Drugo poluvreme je samo nova prilika da nakon predaha i „punjenja baterija“ zaigramo ja?e i bolje i ostvarimo pobedu. Mnoge utakmice su dobijene tek u drugom poluvremenu, iako u prvom nije bilo ni naznaka za to! Da ne spominjem koliko je samo njih dobijeno u poslednjoj sekundi! Ništa nije kona?no dok sudija ne odsvira kraj! Iskoristimo sve mogu?nosti, dajmo sve od sebe i u drugom poluvremenu! Svaki novi dan je nova prilika za uspeh, za novi po?etak, upravo smo dobili još jednu šansu stoga je iskoristimo i krenimo odmah, najbolje što umemo i možemo!

 

Više >>>

..............................................................................................................................................

Zdravstveni radnici

 

Tekst je posve?en zdravstvenim radnicima koji daju svaki atom svoje snage, da bi nama bilo bolje, uz iskrene želje da im plate budu više, a posla manje.

 

Više >>>

..............................................................................................................................................

Njegovo Veli?anstvo OSMEH

 

"Osmeh ne košta ništa, ali mnogo vredi. Oboga?uje one koji ga primaju, a ne osiromašuje one koji ga daju. Za osmeh je potreban samo trenutak, ali se?anje na njega traje zauvek. Niko nije toliko bogat ili mo?an da može bez njega, niti je iko toliko siromašan da ga ne može dati. Osmeh se ne može kupiti, izmoliti ili ukrasti, jer nema vrednost, sve dok se ne pokloni. Ako je neko suviše umoran da vam pruži osmeh, poklonite mu svoj, jer nikome nije toliko potreban, kao onome koji nema snage da vam pruži svoj osmeh.“

 

Više >>>

..............................................................................................................................................

Kako da vam se ostvari želja

 

Uživate u sanjarenju! Ali, dopustite sebi da bar jedan deo snova preto?ite u stvarnost, da vam se sve želje ostvare (ili bar ve?ina). Vi ste u situaciji da sve što zamislite, isplanirate i ostvarite!

 

Više >>>

..............................................................................................................................................

Sneg, sneg, sneg, prekrio je breg

 

Volite li sneg?

Ima nešto ?arobno u pahuljama, belini i tišini koju donese. Ima li šta lepše nego gledati iz topline doma i uživati u bojama koje se prelamaju uz razli?ite svetlosti? Nakon toga sledi izlazak na ulice, škripanje pod nogama, skakanje dece, pravljenje li?nih figura od otisaka tela, grudvanje, sankanje, graja i neizbežno, pravljenje Sneška... Prava mala ?arolija. Ako svemu tome pridodamo i da: ?isti vazduh, ubija bacile i da više vremena poklanjamo uku?anima, moglo bi se re?i da je sneg veoma koristan.

Više >>>

..............................................................................................................................................

Planovi za budu?nost


Nekako sa Novom godinom dolaze i naše ?vrste odluke da ?e u „Narednoj“ biti sve druga?ije. Dajemo sebi obe?anja koja (ne)budu ostvarena...

Svaki novi trenutak je prava prilika da se promenimo.
Nova godina je mnogo više od toga, ona daje mo? preobražaja, nadu u bolje sutra, veru da ?e biti bolje. Stoga napravimo velike odluke, osnažimo ih planovima i pokušajmo da maštu preto?imo u stvarnost. Evo savršene prilike da nam se sve želje ostvare.

Više >>>

..............................................................................................................................................

Rezimirajte svoje uspehe i napravite svesku uspeha

Još samo tri dana i eto Nove 2016. godine. Pravo je vreme da sagledamo dosadašnje uspehe i napravimo plan za narednu godinu. Za to odli?no može poslužiti „Sveska uapeha“, ako je do sada niste nabavili, evo idealne prilike da napravite sopstvenu. Jednu kupci moje knjige dobijaju, ali možete je i sami napraviti. Nabavite neku lepu svesku, rokovnik ili jednostavno na neku obi?nu nalepite lepu sliku i eto idealne „Sveske uspeha“.

Zašto je ona bitna?

Više >>>

..............................................................................................................................................

Mo? davanja

Da li ste u skorije vreme u?inili neko dobro delo? Mogu to biti i sitnice kao: odneti nekome par?e torte, kola?e, pitati baku ili deku iz komšiluka da odete u prodavnicu umesto njih, stati na putu kada vidite da je osoba u nevolji, spremiti doru?ak uku?anima i uz poljubac im poželeti dobro jutro, priuštiti voljenoj osobi masažu ili jednostavno uputiti par lepih re?i ili biti podrška onome kome je potrebno „rame za plakanje“... Mnogo je prilika i na?ina da nekoga u?inite sre?nim...

Da li ste u skorije vreme Vi bili iznena?eni nekim lepim gestom? (Sve se ra?una, od strane: uku?ana, komšija, prijatelja, ro?aka...)

Da li ste se ikada zapitali kolika je mo? davanja?

Više >>>

.............................................................................................................................................................................................

Laka lova - ili k'o što bi rek'o naš narod "Kako preko no?i, do slave bogatstva i mo?i"

?esto ?ujem kako je „tamo nekom drugom“ mnogo lakše, kako je pun para, ma „mlati pare“, neko bi pomislio – „malo radi, a para ko pleve“... Kada po?nemo sebe da zamišljamo u tom svetlu i kako bismo i mi mogli možda sve to, isto tako lako, odmah na?emo uzor.

Ako poželimo da budemo sportista, želimo da budemo Novak ?okovi?...

Dobro, možemo biti i Majkl Džordan! ... onaj koji je ?ikago Bulse doveo od „prose?nih“ do „vode?ih“, a od broja 23 napravio legendu. Prosto možemo osetiti mo? dok u poslednjoj sekundi dovodimo svoju ekipu do pobede...

Ako poželimo da se bavimo muzikom, sanjamo da postanemo Bitlsi. Ne, ne oni koji su u klubu Alderšot svirali pred 18 ljudi. Odmah možemo stvoriti jasnu sliku „Bitlmanije“...

Više >>>

..............................................................................................................................................

Laka lova - Kako da se ošašavite od para

Ne poznajem osobu koja bar jednom nije maštala o „lakoj lovi“ - ili kako bra?a englezi kažu „Easy money“. Kako bi samo bilo idealno: baškarenje po egzoti?nim plažama, ferari, privatni avioni, luksuzni apartmani, ku?a iz snova i to sve padne onako „s' neba“. Ko još ne sanja o tome da ne mora ništa da radi, a može mnogo da troši, kupuje šta god poželi: skupa kola, jahte, vile, avione, kamione koje?ega... i sve ono što ide uz to... Krenem tako u potragu za lakom zaradom, gde se uz malo truda mnogo zara?uje i po?nem i ja da maštam...

Više >>>

..............................................................................................................................................

Šta je to što daje rezultate u traženju posla

Ako ste i dalje rešeni da na?ete posao, sledi nam za nijansu druga?iji put do ostvarenja cilja.Radi?emo ono što nikada do sada nismo radili – Šta? – Zaista ?emo tražiti posao, a ne?emo deliti svoje CV-e okolo o?ekuju?i da ?e se neko „sažaliti“ i primiti nas.

Prva stvar koje treba da postanemo svesni, je da svaka firma, i ona koja je trenutno mala, i ona koja je uspešna i vode?a kompanija, ima za cilj profit i opstanak na tržištu. Da bi bilo koja firma mogla da funkcioniše, potrebni su joj odgovorni, vredni ljudi i oni koji su spremi za individualni rad ali i oni koji bi radili u timu i oni koji su spremni za rad pod pritiskom i kreativni, istrajni, uporni… Pa vidite sve ste to dobro napisali… Ali…

Više >>>

..............................................................................................................................................

Do posla preko veze

Završava se sajam knjiga u Beogradu. Iznosim materijal i u rukama mi se nalazi maketa knjige – ogromna knjiga u mojim rukama – na njoj piše …Kako do posla. Ljubazni portir mi pomaže da se provu?em kroz kontrolni prolaz, otvara sporedna vrata, kako bismo onako pozamašni uspeli da pro?emo. Videvši maketu – ?ita sa nje i kaže „Kako do posla? - Zna se, preko veze“ uskomešaju se i ostali prisutni i kroz šalu tu padne i opaska, „i knjižice, partijske, naravno“...

Da li je ustaljeni na?in traženja posla „veza“ i „partijska knjižica“, naravno:)?

Više >>>

..............................................................................................................................................

Koja je razlika u traženju veze za dobijanje posla i preporuke da baš Vas odaberu

Uz „vezu“ uglavnom se neko drugi angažuje umesto Vas: Odnese Vašu biografiju ili jednostavno kaže „Daj molim te, zaposli tu i tu osobu“. Dok se juri veza, za dobijanje posla, uglavnom se previde neke sitnice koje mogu biti od ogromnog zna?aja. Uz ovakav vid, traženja posla, Vi gubite sve svoje kvalitete, poslodavci Vas posmatraju kao nesposobnu, neadekvatnu za traženu radnu poziciju, lenju... i sve ono što daje loše epitete. Pogledajte se u ogledalo Vi sigurno niste takva osoba.

Preporuka je nešto sasvim drugo, uz preporuku Vi ste ti koji traže posao, Vaše angažovanje je maksimalno, Vi ste otišli kod poslodavca (sami). Vi ste pokazali da ste zainteresovani za baš tu radnu poziciju, a neko drugi Vas je preporu?io kao dobru, pouzdanu, odgovornu, vrednu... osobu. Preporuka može biti i pismena i usmena.

Više >>>

..............................................................................................................................................

Stiv Džobs

Zaista je poseban, s obzirom na to, da se spominje u mojoj knjizi, ve? dovoljno pokazuje da se Džobs jako visoko kotira na mojoj lestvici uspešnih ljudi.. Kroz celu knjigu insistiram da su naši potencijali veliki i da od nas samih zavisi da li ?emo i koliko uspeti u životu. Stiv Džobs je odli?an primer. Nikakve predispozicije, naizgled, nije imao. ?ak mu ni sre?a u životu nije bila baš naklonjena, pa ipak je uspeo:

Dva puta „odba?en“, fakultet nije završio, zadesila ga je u istoriji retka pojava - Izbacili su ga iz sopstvene firme, ušao je u Ginisovu knjigu rekorda kao najmanje pla?eni rukovodilac sa godišnjom zaradom od samo 1$ :) Ko bi još pristao na ovako nešto, osim ?oveka koji je zaista zaslužno ušetao u svet uspešnih.

Više >>>

..............................................................................................................................................

Da li Vam saveti iz knjige "Život je lep - Uputstvo za upotrebu - Kako do posla" mogu pomo?i?

Svakako! Ali tek kada ih primenite! Ako o?ekujete da ?e vam samo ?itanje pomo?i, grešite. Rezultate ?ete imati ako se potrudite i angažujete. Jedina prava mo? je u Vama! Isklju?ivo svojim zalaganjem i trudom možete do?i do rezultata.

Šta je to što ?e sada dati dobre rezultate?

Druga?iji pristup traženju posla! Kako re?e Koko Šanel „Ako želite ono što nikada niste imali, morate raditi ono što nikada niste radili“. Dakle, sama knjiga ima potpuno druga?iji pristup traganju za poslom i smatram da upravo ovde leži klju? zašto ovakav model može dati rezultate.

Više >>>

 

..............................................................................................................................................

Odakle ideja za knjigu - Život je lep - Uputstvo za upotrebu - Kako do posla -

Kako najve?i deo dana provodimo na poslu, imamo puno pravo da ovaj deo našeg života bude savršen, jer samo na taj na?in, uz posao koji volimo, život može biti lep.

Igrom slu?aja, 2009. godine, sam se obrela u preduzetni?kim vodama i postala vlasnik agencije za marketing i edukaciju EMC. Primarna delatnost, nam je marketig. Kako su naši klijenti direktori i vlasnici preduze?a, od samog po?etka našeg rada imamo saradnju naj?eš?e sa njima. Kroz interne pri?e, skoro svako od njih je bar jednom „zakukao“, kako im je potreban kvalitetan radnik. Vremenom sam shvatila da na neki na?in oni samo razgovaraju razli?itim jezikom, pa zaposleni nikako ne razumeju šta se od njih traži, a sa druge strane, poslodavci dosta toga podrazumevaju pa propuste zaposlenima da kažu na koji je na?in ispravno raditi.

Više >>>

..............................................................................................................................................

Odakle ideja za ediciju pod nazivom Život je lep

Ljubav je najve?i pokreta? - svega. Ali je isto tako ljubav ono što u biti najmanje poznajemo. Odavno sam na nekom sajmu knjiga naišla na dve interesantne knjige: "Šta muškarci znaju o ženama" i "Šta žene znaju o muškarcima", jako lepe korice, ali su unutra bili prazni listovi. Oduševila sam se. Poenta je bila jasna NIŠTA. Podstakla me je i po?ela sam da prou?avam muško ženske odnose

Više >>>

..............................................................................................................................................

Kako nas možete pratiti?

Inspirativan, lagan, dobro pla?en posao, u kome uživamo u svakom trenutku je san svih nas. Da li je danas mogu?e do?i do njega? Da li je to samo san, ili se ovaj "san" može ostvariti? Odgovore na neka od pitanja, koje mu?e veliki broj ljudi, mo?i ?ete da prona?ete na ovom mestu. ?itajte ovde tekstove ili u kolumnama i na?ite inspiraciju za posao koji ?ete obavljati sa ljubavlju

Više >>>

..............................................................................................................................................

Rekli su o našim predavanjima

Evo štasu naši polaznici rekli o predavanjima kojima su prisustvovali

Više >>>

..............................................................................................................................................

Rekli su o knjizi

Zoran Matovi?
Savetnik Direktora Nacionalne službe za zapošljavanje,
u penziji

Više >>>

..............................................................................................................................................

Rekli su o knjizi

Sle?ana Miloševi?
Akreditovani Coach/mentor, trener
direktorka Mobilis doo

Više >>>


Nije sve uvek onako kako u prvi mah izgleda?

Proslava mog drugog ro?endana. Svakom roditelju je njegovo dete najve?a radost, ali sam ja to bila svima: prven?e, još prvo dete u ?itavoj familiji, jedino dete u ulici, još devoj?ica. Deca u tom uzrastu su najzanimljivija, prave male igra?ke, koja pri tom i smešno pri?aju i hodaju. Neiskvareni, iskreni, beskrajno interesantni... posebno u svojim pogledima na svet i razumevanju istog. Toga dana dok me je ?uvala komšinica, mama je napravila pravu gozbu. Na stolu, kako kaže naš narod, samo što nema „od ptice mleko“. Sve je spremno: predjelo, glavno jelo, supe, ?orbe, roštilj, pe?enje, torte... Pri tom prelepo servirano i dekorisano i ?ekaju se važne zvanice. Ulazim ja, sre?na majka me uzima u krilo i pita: „Šta ?eš da ti mama da da jedeš?“ Kao iz topa kažem: „Ka?amak!“

Šta ste prvo pomislili? (Budite iskreni)

Više >>>

..............................................................................................................................................

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.