forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

Odakle ideja za knjigu…


kako do poslaIskreno, nikada nisam imala problema u traženju posla. Uvek sam ga veoma lako pronalazila. Iza sebe imam bogato radno iskustvo. Desetak godina sam se bavila novinarstvom, radila sam i još uvek radim kao predava?, ali i poslove marketinga, bilo je tu i prodaje, dizajna, ?ak sam se oprobala i u Freelance poslovima kao i u dobro poznatom i traženom MLM-marketingu. Skoro da se ne se?am perioda kada sam bila bez posla, a ?esto sam radila više poslova istovremeno. Me?utim, poznajem dosta ljudi iz mog okruženja, kao verovatno i Vi, koji imaju ovaj problem. Pritom ne samo da nailazim na ljude koji nemaju posao, ve? je dosta osoba koje nisu zadovoljne svojim radnim mestom i/ili nikako da se „skrase“ na jednom mestu kod nekog „normalnog“ poslodavca…

Ako mrzite ponedeljak, obožavate vikend, neradne dane, pauze i uopšte bilo koji deo svog radnog vremena kada ne morate da radite. Kroz pri?e iz ove kolumne, pokaza?emo kako je predivno raditi, osetiti se vrednim i korisnim i pomo?i Vam da i sami uživate u svakom trenutku svoga života.

Kako najve?i deo dana provodimo na poslu, imamo puno pravo da ovaj deo našeg života bude savršen, jer samo na taj na?in, uz posao koji volimo, život može biti lep.

Igrom slu?aja, 2009. godine, sam se obrela u preduzetni?kim vodama i postala vlasnik agencije za marketing i edukaciju EMC. Primarna delatnost, koja donosi prihode je još uvek marketig :). Kako su naši klijenti direktori i vlasnici preduze?a, od samog po?etka našeg rada imamo saradnju naj?eš?e sa njima. Kroz interne pri?e, skoro svako od njih je bar jednom „zakukao“, kako im je potreban kvalitetan radnik. Vremenom sam shvatila da na neki na?in oni samo razgovaraju razli?itim jezikom, pa zaposleni nikako ne razumeju šta se od njih traži, a sa druge strane, poslodavci dosta toga podrazumevaju pa propuste zaposlenima da kažu na koji je na?in ispravno raditi.

Nekako u isto vreme krenula je odli?na saradnja sa Udruženjima (Kancelarijom za mlade, Udruženjem Mladih Menadžera, KG Polisom, AIESEC-om) i neki od njih su planirali projekte sa motivacionim treninzima za mlade, pa smo održali niz predavanja na teme: „Ja?anje samopouzdanja“, „Predstavljanje“, „Pisanje CV-a“ „Razgovor sa poslodavcem“, „Kako do ve?e plate“… Polaznici su bili prezadovoljni što su pokazale i odli?ne ocene u evaluacijama, pa mi je to dalo dodatni podstrek da sa ovom pri?om i nastavim i organizovala sam predavanja „Kako do posla“ (koja su trajala 40-ak ?asova). Polaznici su uspeli da prona?u posao za oko dve nedelje. Iskrena da budem, o?ekivala sam rezultate, ali ne baš tako dobre :). Ono što me je posebno iznenadilo ja da je ve?ini njih uspelo da samo nakon 3-6 meseci napreduju.

Ako budete primenili savete koje prona?ete u knjizi, možete i sami o?ekivati sli?ne rezultate.

Sre?no u pronalaženju posla

?itamo se uskoro!

Snežana Ivanovi?,
autor priru?nika
Život je lep
– Uputstvo za upotrebu –
Kako do posla“

Povratak na glavni meni - Kako do posla

Poslednje aĹľurirano petak, 08 januar 2016 17:35
 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.