forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

Stiv Džobs

stiv džobs

Ovih dana u bioskopima se emituje film Stiv Džobs. Nisam filmski kriti?ar, pa nemam pravo na kritiku, ali smatram da jedna ovakva li?nost zaslužuje mnogo bolji film. S obzirom na to, da se spominje u mojoj knjizi, ve? dovoljno pokazuje da se Džobs jako visoko kotira na mojoj lestvici uspešnih ljudi. Zaista je poseban, stoga ?e se sa posebnom pažnjim provla?iti kroz neke moje naredne pri?e u ovoj kolumni. Ina?e verujem da sve „loše“ ima neku svoju, ponekad skrivenu, dobru stranu, pa evo neka ovaj film bude dobar povod da Stivu Džobsu posvetim ovu pri?u, (pošto sam film nije ispunio moja o?ekivanja).

Kroz celu knjigu insistiram da su naši potencijali veliki i da od nas samih zavisi da li ?emo i koliko uspeti u životu. Stiv Džobs je odli?an primer. Nikakve predispozicije, naizgled, nije imao. ?ak mu ni sre?a u životu nije bila baš naklonjena, pa ipak je uspeo:

Dva puta „odba?en“, jednom od bioloških roditelja, drugi put od prvih usvojitelja. Njegova biološka majka ga je najpre dala na usvajanje, jedan od uslova bio je da novi roditelji budu fakultetski obrazovani i da dete završi fakultet. Usvojio ga je bra?ni par advokata, ali su ga "vratili", jer su shvatili da žele devoj?icu i tako je de?ak opet dat na usvajanje. Nakon toga ga je „odabrao“ bra?ni par Džobs, koje i smatra svojim pravim roditeljima. Kako ne može sve biti jednostavno, posebno ako može biti komplikovano i Džobsovi su imali problema oko usvojenja. Nisu završili fakultete (otac ?ak ni srednju školu). U pitanju je bila „radni?ka“ porodica... Posle niza peripetija, dobio je porodicu i ime Stiven.

Me?utim, kada iz drugog ugla pogledamo ipak je imao sre?e. Najpre ro?en je, s obzirom na to da majka nije dobila odobrenje od roditelja da se uda za izabranika svoga srca, jer je druge nacionalnosti, mogla je da odlu?i da uopšte ne rodi dete, ali ga je na sre?u svih nas, ipak donela na svet. Sa druge strane iako je isprva na neki na?in bio „odba?en“, ?ak dva puta, ipak je bio i „odabran“ i dobio porodicu, pažnju i ljubav – ... Svakako verujem da bi podjednako bio uspešan i da je rastao u sirotištu, (mnogo je drugih primera, neke spominjem i u knjizi) koji su odrastali bez roditelja i ostvarili velika dela.

Jedan od veoma važnih uslova njegove biološke majke je bio, da dete završi fakultet, ?ak je insistirala da se usvojitelji pismeno obavežu da ?e odvajati sredstva kaiko bi mu omogu?ili da upiše fakultet, što su oni i u?inili. Džobs je upisao, ali fakultet nije završio, napustio ga je nakon prvog semestra.

Svakako sam pobornik da sve što otpo?nete, pa i školovanje, treba završiti. Jedan od razloga je što ?ete dokazati sebi da ono što zapo?nete možete i da završite. Drugi, možda važniji, je što nakon svake pro?itane strane, postajete pametniji, ?ak i ako iz same knjige, teksta, brošure... usvojite i prihvatite samo jednu ideju ili vas pokrene makar jedna re?enica. Tre?i razlog je što prilikom školovanja imate priliku da u?ite od osoba koje imaju bogato životno iskustvo, ali i priliku da svoje ideje razmenjujete sa ostalim u?enicima, koji tako?e mogu biti inspiracija, podstrek ili pomo?. Ali ne po svaku cenu, ako se ne pronalazite u tome slobodno odustanite. Svakako i ako ne završite školovanje imate podjednakih šansi za uspeh, što nam Stiv Džobs svojim primerom potvr?uje. Ali upravo ovom temom ?e se baviti jedan od narednih postova...

Nakon napuštanja studija ipak je poha?ao neka predavanja kao na primer kaligrafiju i kako kaže „Da nisam bio prisutan upravo na ovim predavanjima Mek nikada nebi imao višestruke slovne tipove i proporcionalno postavljene fontove“, zamislite koje bi još dobre ideje dobio da je prisustvovao i ostalim predavanjima – upravo u ovome leži razlog zašto je školovanje bitno.

Zamislite sad, pored svih peripetija i borbi koje je imao kroz život, zadesila ga je u istoriji retka pojava - Izbacili su ga iz sopstvene firme. Osnovao je Apple još davne 1976. da bi desetak godina nakon toga (1985.) bio „parlamentarno proteran“ ve?inom glasova - iz sopstvene firme. Zamislite sada sebe šta biste Vi uradili na njegovom mestu... Šta je on uradio? „Ustao, namestio krunu i krenuo dalje“ – prodao je sve što je imao, osim deonica u Apple-u i pokrenuo novu firmu NeXT. Opet desetak godina kasnije (1996.) Apple, kome je u tom trenutku pretio ste?aj, je otkupio NeXT i vratio Džobsa u svoje redove. Ostalo je istorija...

Kada smo kod istorije, do momenta kona?nog uspeha primeti?ete da je prošlo dobrih 20 godina: rada, padova, uspeha, poraza, pokušaja i mnogo ?ega.

Još jedan interesantna podatak za Džobsa, tako?e jedinstven u istoriji ušao je u Ginisovu knjigu rekorda kao najmanje pla?eni rukovodilac sa godišnjom zaradom od samo 1$ :) Ko bi još pristao na ovako nešto, osim ?oveka koji je zaista zaslužno ušetao u svet uspešnih.

?itamo se uskoro!

Snežana Ivanovi?,
autor priru?nika
Život je lep
– Uputstvo za upotrebu – 
Kako do posla“

Foto: www.powerofpositivity.com

Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.