forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

Planovi za budu?nost

Do?ekasmo i ovu 2016. godinu. Nekako sa Novom godinom dolaze i naše ?vrste odluke da ?e u „Narednoj“ biti sve druga?ije. Dajemo sebi obe?anja koja (ne)budu ostvarena... Nekako kad god se setim Nove godine setim se i one fenomenalne pesme Propagande 117 koja kaže „Jer u Novoj godini, bi?e sre?ni nesre?ni, bi?e trezni pijani, veruj mi“...

Svaki novi trenutak je prava prilika da se promenimo. Nova godina je mnogo više od toga, ona daje mo? preobražaja, nadu u bolje sutra, veru da ?e biti bolje. Stoga napravimo velike odluke, osnažimo ih planovima i pokušajmo da maštu preto?imo u stvarnost. Evo savršene prilike da nam se sve želje ostvare.

Šta se može promeniti?

Sve što želimo. Jedan od najboljih na?ina je da napravimo plan i strategiju. Evo ideje koja može dati dobre rezultate:

Poželite nešto. Opustite se, zamislite sebe koliko ?ete biti sre?ni prilikom ostvarenja tog sna. Onda razmislite koliko je realno vremena potrebno da se do cilja do?e. Osmislite strategiju. Isplanirajte sve pojedina?ne, male korake koji Vas mogu dovesti do ostvarenja želje. Najvažnije, krenite odmah i pridržavajte se dogovora sa samim sobom.

Ako imate za cilj da na?ete posao, zamislite sebe, koliko ?ete biti ispunjeni kada budete radno aktivni, koliko ?e vam posao i sam izlazak iz ku?e, druženje sa kolegama i sticanje novih prijatelja i znanja biti od koristi. Pokušajte da se zamislite u ulozi zaposlene osobe, kako se svakoga jutra budite sa osmehom, sre?ni jer ?ete nešto važno i korisno uraditi. Koliko ?e vam prijatno biti saznanje da ste od koristi i da ?e taj rad omogu?iti nov?anu nezavisnost koja ?e vam pomo?i da realizujete neke od planova. Onda detaljno osmislite strategiju. Prvi korak bi mogao biti: Pravljenje plana koji vas dovodi do cilja.

Najpre, postavite sebi realan rok. Recimo prona?i posao do marta 2016. Jedna od mogu?nosti može biti prou?iti priru?nik „Život je lep – Uputstvo za upotrebu – Kako do posla“, onda sledi korak pro?itati knjigu za 7 dana (koliko je realno potrebno), ili pratiti ovu kolumnu i na?i ideje kako do posla. Naradni korak može biti odabrati posao koji bi vas ispunjavao, u kojem biste uživali, odbaciti strahove po pitanju posla i zaposlenja, upoznati sebe da biste se bolje predstavili poslodavcu, odabrati poslodavca, napisati dobar CV, napisati motivaciono pismo, pripremiti se za razgovor sa poslodavcem...

Možete sebi postaviti i druge ciljeve recimo: nau?iti neki strani jezik, savladati koriš?enje ra?unara, položiti voza?ki ispit, brzo kucanje, smršati i sli?no.

Šta je najvažnije prilikom postavljanja cilja?

Vremensko ograni?enje. Ono treba da bude realno, ni prekratko, ni predugo.

Zašto je ovo bitno?

Ako postavite sebi za cilj vremenski period koji je nerealan, ne?ete imati zadovoljavaju?e rezultate. Tako, ako postavite sebi prekratak rok (recimo da smršate 30 kg za mesec dana ili da se zaposlite naradne nedelje ili da savladate jezik, brzo kucanje, ra?unare... za par dana...), brzo ?ete se razo?arati i pomisliti da niste dovoljno sposobni, što svakako nije istina. Isto tako, predug rok vas vodi do odugovla?enja, a svako odlaganje vas odvla?i dalje od cilja, jer ?ete misliti da ima dovoljno vremena, pa ne morate po?eti baš odmah. Imajte u vidu, da ako nešto želite, potrebno je odmah krenuti u realizaciju, ako ne krenete odmah velike su šanse da to ne?ete ni ostvariti.

Neka prvi zadatak bude lak, nešto što sigurno možete uraditi. Recimo, prona?i dijetu koja vam odgovara, knjige koje ?e vam pomo?i da nau?ite jezik, prijavite se na kurs ra?unara ili brzog kucanja ili prona?ite knjige ili sajtove na ovu temu... Neka svaki naredni korak bude bliži cilju, ali da se nastavlja na predhodni...

Zašto je ovo važno?

Kada prvi zadatak budete pozitivno završili, dobi?ete samopouzdanje, jer ako ste samo jednom u životu uspeli da planirate, otpo?nete i završite, bilo šta, jednostavno ?ete uraditi sve što budete planirali. Nemojte se preforsirati, dopustite sebi da svakoga dana radite malo, da biste uživali u svakom trenutku. To ?e dati najbolje rezultate. Na prvom mestu život treba da bude lep.

Da li ?ete u ovome uspeti?

Naravno, ali je veoma važno da se pridržavate dogovora sa samim sobom i radite sve što ste isplanirali i to bez odlaganja.

Napravite strategiju za narednu godinu i krenite u bolji, sre?niji i ispunjeniji život.

Sre?na Nova godina!

Uživajte u svakom trenutku!

?itamo se uskoro!

 

Snežana Ivanovi?, autor priru?nika

Život je lep – Uputstvo za upotrebu – Kako do posla“

Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.