forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

MLM (multi level marketing) I deo

 

Jedno od najtraženijih zanimanja u ovom trenutku, je prodaja u okviru multi level marketinga poznatija kao MLM. Skoro na svakom koraku možete do?i u priliku da vam neko ponudi ovakav vid rada i mogu?nost zaposlenja, ili kako naš narod voli da kaže: da vas neko „vrbuje“ za ovaj posao. Iako svaka druga osoba kaže: "samo ne u prodaji", ovde ipak leži odli?na mogu?nost zarade, pa vredi razmotriti i ovu opciju.

Kako se to dešava? Požalite se da nemate posao, ili da niste zadovoljni svojim radnim mestom, ili da bi vam dobro došli dodatni prihodi... i o?as posla se stvore osobe koje vam nude „kule i gradove“ kažu do?i, ovde ima „para ko pleve“. Kada se pojavite na njihovim „prezentacijama“ slušate i ne verujete (klju?na re? je ne verujete)... Na ekranu se menjaju slike, luksuznih automobila, egzoti?nih putovanja i naravno ?ekovi sa pozamašnim nulama nakon vode?ih cifara.

Imala sam priliku da prisustvujem nekim ovakvim skupovima, a verovatno i vi. Ono što ?ujete tamo se nekako kosi sa realnoš?u. Svakako vam se provu?e kroz glavu pitanje „Da li je sve to mogu?e?“

Odgovor je – jeste! Ali ne na na?in kako vam to u prvi mah predstave.

Posle dužeg prou?avanja, evo mojih iskustava po ovom pitanju i mislim da ?e vam to na neki na?in biti od koristi. Pa hajde da pregledamo sve pojedinost koje vam mogu pomo?i ako se odlu?ite za ovu vrstu posla. Pošto je tema opširna podeli?u je na više delova.

Prelista?u sve pojedinosti, osvrnu?u se i na dobre i na loše strane ovog na?ina poslovanja, ako budete imali pitanja bi?e mi zadovoljstvo da odgovorim na njih.

Šta je MLM (multi level marketing)? U pitanju je mrežni marketing, gde se proizvodi (re?e usluge) prodaju krajnjim kupcima preko distributera. Na uvodnu pri?u o proizvodima vas poziva osoba koja, ako se uklju?ite, postaje vaš „mentor“ ili „sponzor“.

MLM ima sve osobine privatnog biznisa, a tako ga kasnije i razra?ujete. Ta?nije, sve zavisi od vašeg angažovanja. Osnovne razlike su:

  • U startu, za razliku od privatnog biznisa gde sami pokre?ete poslovanje i prepušteni ste na milost i nemilost svojoj snalažljivosti i znanju, ovde imate sponzore/mentore koji vam pomažu da lakše do?ete do kupaca i otkrivaju vam finese poslovanja.
  • Odmah, od samog po?etka prodajete proizvod koji je poprili?no poznat širim masama i samo je pitanje da li ?e kupiti od vas ili od nekog drugog distributera.
  • Na po?etku su ulaganja relativno niska, pa ili ih uopšte nema, ili je suma koju skoro svako može da uloži.
  • Ne morate odmah uz sebe imati zalihe proizvoda. Za razliku od privatnog biznisa gde u vašu radnju dolaze ljudi sa namerom da vide i kupe proizvod, ovde imate priliku da ih najpre predstavite, pa ako ima zainteresovanih kupaca, tek tada naru?ite. ?esto se pruža mogu?nost da tek kasnije platite. Tako da su za zapo?injanje samog poslovanja potrebna minimalna ulaganja.
  • Dok se ne osamostalite i postanete stru?njak u toj oblasti, uz vas su sponzori/mentori koji vam svojim savetima pomažu da lakše osvojite kupce i pridobijete ih za kupovinu. ?esto oni u vaše ime rade prezentacije, posebno u po?etku, a ponekad i kasnije kada vam je potreban pomo? ili ako ste zauzeti.
  • Iza vas stoji ozbiljna kompanija koja i sama, dosta novca ulaže u marketing i reklamiranje kako bi vama, slobodnim distributerima, omogu?ila lakši rad u smislu prepoznatljivosti proizvoda.
  • Zaista možete zaraditi ozbiljan novac i to sve legalno i u zakonskim okvirima. Najvažnije, kada se „obogatite“ i „ošašavite od para“, vi ?ete mo?i i dalje da mirno hodate ulicom bez ikakve bojazni da ?e se neko okomiti na vaše bogatstvo ili vas uzeti na zub, pokušavati da vam „podmetne nogu“ u poslovanju i sli?no.

Kako funkcioniše MLM?

U pitanju je mrežni markleting, gde se proizvodi/usluge putem distributera plasiraju dalje. Svaka kompanija ima svoj ta?no utvr?en i pri tom veoma pošteno razra?en sistem rada. Savet je da pre nego što se priklju?ite dobro prou?ite sve pojedinosti: kako se ulazi, kako se napreduje, koje su vaše obaveze, kako se dolazi do zarade, šta dobijate besplatno, a šta se kupuje, da li ima mese?ne ili godišnje ?lanarine, da li se reklamni materijal pla?a ili dobija...

Uglavnom je u ve?ini slu?ajeva princip isti i malo se razlikuje od kompanije do kompanije. Najpre startujete sa najniže pozicije, sa najmanjim procentom zarade. Kako prodaja raste uve?ava se i vaš procenat tj zarada. Kada oformite svoju „liniju“ (ljude koje ?ete vi obu?avati i priklju?iti u posao), dobijate naknadu za vaš trud u vidu odre?ene nadoknade i/ili procenat od njihove prodaje. Kako vaša linija uspešno raste – kada osobe koje su „ispod vas“ uspešno pro?u korake koje ste vi prošli, dobijate ve?u zaradu na osnovu vašeg angažovanja da njima pomognete da bolje i uspešnije rade. Tako?e je potrebno da i sami održavate „nivo rada“ pa svaka kompanija postavlja granicu za neki osnovni minimum prodaje koji morate i sami da ostvarite da bi bili pla?eni.

Ovo je veoma pošteno, jer niko u svojim redovima ne želi osobe koje samo žive od tu?eg rada. Sve je veoma precizno i veoma korektno postavljeno i za svoje angažovanje ?ete biti zaista adekvatno nagra?eni. Napomenu?u za svoj rad i zalaganje! Onog momenta kada se opustite i/ili prestanete da radite, iznos na ?ekovima ?e biti umenjen, a u slu?aju prestanka bi?ete isklju?eni iz dalje zarade, ma koliko bila „jaka vaša linija“.

Bajka, da vremenom kada oformite „jaku liniju“ novac stiže bez vašeg rada - je samo bajka! Opet ?u napomenuti ovo je zaista jedan vid sopstvenog biznisa i identi?no je kao kada vodite sopstvenu firmu. Kada krenete sa radom poprili?no je teško, zarada je mala, vremenom zadobijate poverenje kupaca, verovatno ste i našli osobe koje ?e raditi podjednako dobro kao i vi, ili bolje, pa imate ekstra zaradu. Kada se jednom pokrene to?ak kre?e i zaista odli?na zarada... Tada postoji trenutak kada ?ete možda mo?i da nešto manje radite, a da poslovanje i dalje ide dobro, ali je najvažnije da i dalje nastavite da što bolje radite. Ako se previše opustite, sav vaš dotadašnji trud pada u vodu. Ako ste neko ko se zaista trudi, vredno radi i pri tom daje rezultate, zarada može biti mnogo bolja nego što o?ekujete. Napominjem još jednom - velika je laž da ?ete bez rada mo?i mnogo da zara?ujete, i u ovom poslu, kao i u svakom drugom.

?itamo se uskoro

Snežana Ivanovi?, autor knjige
„Život je lep – Uputstvo za upotrebu – Kako do posla“


Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.