forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

Koliko je važno raditi

Rad je izvor svega bogatstva, kažu politi?ki ekonomisti. On to zaista i jeste - uz prirodu koja mu pruža materijal, koji on pretvara u bogatstvo. Ali on je još beskrajno više od toga. On je prvi osnovni uslov svega ljudskog života, i to u tolikoj meri da u izvesnom smislu moramo re?i: rad je stvorio samog ?oveka.“ Navodi, Fridrih Engels, u svom delu “Uloga rada pri pretvaranju majmuna u ?oveka“

„Koliko je i zašto važno raditi?“

Radom dobijamo mnogo važniju ulogu – postajemo korisna osoba. Dobijamo saznanje da je našim zalaganjem došlo do pomeranja na lestvici napretka civilizacije. Ma koliko se u nekom trenutku bilo koje naše angažovanje ?inilo malim i bezzna?ajnim, u biti je ?injenica da smo upravo mi ogromna pokreta?ka snaga. Kvalitetnim radom dobijamo uverenje da smo korisni, priliku da nešto veli?anstveno uradimo. U najmanju ruku, prilikom rada nailazimo na probleme, koji mogu biti dodatna pokreta?ka snaga jer ?emo prona?i rešenje ili navesti nekoga da na?ini pomak i olakša nam rad. Sve ovo dobijamo upravo radom. Svaki problem na koji je naišao ?ovek, doveo je do pomaka u kvalitetu života i rada svih pojedinaca, na globalnom nivou i u samoj evoluciji.

Kako? Pronalaženjem rešenja.

Podjednako je zna?ajno, da li ste samo došli do problema, (jer ?ete animirati druge da na?u rešenje), kao i kada sami prona?ete dobar na?in i/ili samo rešenje - pa ste dodatno zadovoljni jer ste u?inili nešto veliko (možda i za ?itavo ?ove?anstvo, što da ne). Da bi došlo do bilo kog otkri?a (kako problema tako i njegovog rešenja) neophodan je rad i hvatanje u koštac sa zadacima, a ovo se najbolje postiže putem samog rada.

Tako?e mnogo zna?ajnija dobit od samog rada je naša sre?a kada znamo da smo nešto radili i dobro uradili. To je onaj ose?aj ispunjenosti na kraju dana kada znamo, da nije prošao još jedan dan, ve? ose?aj važnosti kada smo u njemu bili korisni i nešto uradili. Taj ose?aj je neprocenjiv. Primetili ste sigurno da ljudi koji su uposleni, imaju sre?niji i ispunjeniji život, za razliku od onih koji len?are. Sami ste svesni ?injenice da kada imate dovoljno obaveza, da ste vedri, veseli, dobro raspoloženi, svesni toga da ste lepo radili i nešto uradili. Sa druge strane oni koji ne rade i oni koji nemaju jasan cilj i plan ispred sebe ili dan provedu neiskoriš?eno, po prirodi su svadljivi, namrgo?eni i svemu nalaze zamerke. Ako želite da budete sre?ni i zadovoljni – oslobodite se len?arenja i po?nite da radite. Ima?ete ono najvažnije – Razlog da se budite sa osmehom.

I da se vratimo na po?etak pri?e „Rad je izvor bogatstva“, pri tom imajte na umu da je podjednako važno imati kako materijalno tako i duhovno bogatstvo. Na kraju krajeva, istu sre?u ?ete osetiti i ako budete pohvaljeni za svoj rad kao i kroz nov?anu nadoknadu, a jedno predhodi drugom. Bar iz tog razloga vredi se potruditi...

?itamo se uskoro

Snežana Ivanovi? autor knjige
Život je lep – Uputstvo za upotrebu – Kako do posla“

 

 

Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.