forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

MLM (multi level marketing) II deo

Nastavljamo pri?u na temu MLM (multi level marketinga). Kako smo naglasili: velika je „laž“, da ?ete bez rada mo?i (mnogo) da zara?ujete, i u ovom, kao i u svakom drugom poslu. Postavlja se pitanje: „Gde je „zamka?“ Zašto mnogi ne uspevaju u prodaji“?

Prva osobina koja ve?ini zasmeta je „navalentnost“ prodavca. Kada krenete da se bavite ovim poslom, na ovo posebno obratite pažnju. Predložite sagovorniku proizvod/uslugu ili da odsluša prezentaciju, ali ako kaže „NE“, poštujte njegovu odluku! Bi?e vremena kada ?e vas sam pitati, a tada se potrudite da mu potanko objasnite sve detalje koji ga zanimaju.

Drugi problem je što prezentacije mogu da traju „do u nedogled“. Najpre vas pozovu i kažu da imaju nešto da vam „pokažu“ i da odvojite „samo 15 minuta“, onda se tih 15 minuta oduži na dobrih sat i kusur vremena. Pri tom se dosta razvodni tema. Pri?a se o stvarima koje uopšte nisu zna?ajne, a ?esto ni interesantne. Kada pripremate prezentaciju, fokusirajte se na klijenta, prou?ite kakve su njihove navike i pokušajte da im predo?ite prednosti koje mogu dobiti, ako koriste proizvod/uslugu. Ako kažete 15 minuta, neka tako i bude, ako je duže, onda im recite koliko svog „dragcenog“ vrema treba da izdvoje. Nau?ite ve? sada ono najvažnije: Da poštujete i svoje i tu?e vreme.

Jednom mi se dogodilo da su me pozvali na jednu ovakvu „poslovnu mogu?nost“. Izašao je na binu lepo obu?en momak i ?itav sat govorio: „Napustite svoj dosadni posao i priklju?ite se nama, vas vaši poslodavci iskoriš?avaju, morate da idete na posao od devet do pet, radite i niste zadovoljni platom. Radite samo 15 minuta dnevno i uživajte u ostatku dana koji možete da posvetite porodici...“ i tako u krug, bilo je još mnogo „varijacija na ovu temu“ i u ?itavoj zbrci prezentacije, uopšte nije rekao ni jednu jedinu re? o proizvodu. Neki od prisutnih su polako napuštali salu, a na pitanje „šta ?emo prodavati?“ uglavnom je odgovor bio: „Objasni?u vam kasnije, u pitanju je sjajan proizvod, svi su zadovoljni, veoma kvalitetan proizvod, prirodan, ?ak je i biorazgradiv. Tako ne šteti životnoj okolini, a u pitanju je odli?an proizvod. Svi su se obogatili od rada u ovoj uspešnoj kompaniji, jer je zarada zaista odli?na“, ali ni re? o tome šta nudi... Ja ni danas ne znam šta je hteo, a nikada ne?u oprostiti sebi što sam „protra?ila svojih „dragocenih“ sat vremena“. Njegov uspeh je bio, poga?ate nikakav, od prisutnih, naravno, niko nije bio zainteresovan...

Tre?i i najgori pristup ovom poslovanju je što odmah obe?avaju „kule i gradove“ pa kažu; „Samo se vi priklju?ite i „ima da se ošašavite od para“. Šta treba da radite? „Napustite svoj dosadni posao, priklju?ite se nama. Mi vam nudimo da radite kad ho?ete i koliko ho?ete, a para „sama kaplje“ i to sve mnogo više od vaše plate, evo na mom ?eku...“. Pri tom možete raditi svega 15 minuta dnevno, ma pola sata maksimalno i eto idealne prilike da se obogatite - „preko no?i“. ?im po?nete da radite odmah stižu „?ekovi“, tu su limuzine, egzoti?na putovanja... ma sve što vam srce poželi...“. Tada se re?aju slike svega pomenutog, sa „famoznim“ ?ekovima. ?ak, ponekad i pojašnjenjima kako se možete uveriti da nisu lažni...

Ovo je naravno najgori mogu?i put do uspeha u MLM-u. Ako želite rezultate budite surovo iskreni! Ovo je posao kao i svaki drugi, ako želite rezultate (veliku sumu novca na svom ?eku, plus zaradu od vaše prodaje), potrebno je puno rada i vremena. Me?utim, kada bi vam odmah rekli da je do neke ozbiljnije sume, potrebno puno vremena, verovatno biste odmah odustali. Valjda je nekako lakše da zaobi?u istinu i da vam kažu da je potrebno pro?i tih „nekoliko meseci“, dok novac ne po?ne da pristiže. (Pazite, ovo se može dogoditi, ali u idealnim uslovima. Recimo, da vam prodaja krene u startu i da imate odmah dvadesetak osoba “ispod vas“ koje jako dobro rade. Ali šanse za ovako nešto su zaista male, ali ko zna možda se nekome i posre?i). Do tada, ovo je greška. Kada budete „vrbovali“ nekoga da vam se priklju?i, poštenije je objasniti ?itavu proceduru rada i šta je sve potrebno da bi postigli rezultate.

Dakle, koji je najbolji put?

Ma koliko vam bilo važno pravljenje „linije“, zarad daljeg napredovanja, nemojte odmah nuditi poslovnu mogu?nost. Mnogo je sigurnije i?i polako, nego pokušavati na silu da uvu?ete nekoga u posao, posebno ako oni to ne žele. Najpre ponudite proizvod. Poštujte tu?e mišljenje. Nije svaki proizvod za svakoga, nekome ?e dati rezultate i pomo?i u životu i radu, ali ?e isto tako za nekoga biti bezvredan. Svakako vam ne bi išlo u prilog puno korisnika koji nemaju korist, naprotiv to je antireklama, zato budite obazrivi. Vama su interesantni oni, koji su zadovoljni proizvodom/uslugom. Kada vam se klijent vrati, posebno ako to u?ini više puta, tek tada je vreme da mu ponudite da „kupuje povoljnije“. Obratite pažnju, ne nudite mu da radi, ve? da proizvod/uslugu nabavi povoljnije. Retko ko je imun na re? popust. Kada prihvate ovu ideju, tek tada im predložite da se priklju?e i detaljno objasnite kompletan put koji ih o?ekuje, sa svim pojedinostima. Na ovaj na?in ?ete imati mnogo bolje rezultate.

Još jedan bitan podatak je, da su proizvodi koji nudite poprili?no „skupi“. Kada ih nudite, sagledajte finansijsku situaciju klijenta. Vodite ra?una o njegovom novcu i kada nije „dobro stoje?i“, ali i kada jeste, niko se ne?e „olako“ oprostiti od novca ili ?e to u?initi samo jedan put. Nemojte mu odmah nuditi „komplet/paket proizvoda“ ve? razmislite, koja bi im, najpovoljnija kombinacija, najpre donela rezultate. Kada jednom bude zadovoljan, on ?e se sam vratiti i naru?iti još. Ako ga „oderete“, kako ?e kasnije posmatrati vašu prodaju, on ne samo da se ne?e vratiti ve? ?e loše pri?ati o vama i vašoj ponudi, a to vam svakako nije potrebno. Ma kolika vaša zarada bila, i ma koliko vam zna?ajno bilo da prodate što više proizvoda, imajte u vidu da je „manje uvek više“. Dopustite kupcu da sam bira i sam odlu?i koliko ?e novca uložiti!

Tako?e je veoma važno da u prvom trenutku (ali i kasnije), kupac ima koristi od kupovine. Na taj na?in ?e se vratiti, naru?iti „još“ i pozitivno pri?ati o vama i vašoj ponudi. Na taj na?in ogromna je verovatno?a da ?e se kasnije i priklju?iti „vašoj liniji“.

Dakle, najbitnije je da vam na prvom mestu bude kupac, zatim dobrobit koju ?e imati od proizvoda koje bude konzumiao, tek na tre?em mestu proširenje vaše linije i na poslednjem zarada. Ako krenute obrnutim putem, da najpre brinete o novcu koji ?ete dobiti od prodaje, pa o prošitenju linije i na poslednje mesto stavite klijenta, rezultati ?e biti znatno slabiji.

?itamo se uskoro

Snežana Ivanovi?, autor knjige
„Život je lep – Uputstvo za upotrebu – Kako do posla“


Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.