forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

Kreativno u?enje

kako se pise ne znam ili neznamMali je broj ljudi, a posebno dece koji vole da u?e. ?ak i oni koji su jako dobri ?aci, pri pomisli da treba da odvoje deo svog vremena na u?enje, posustaju... Verovatno problem leži u saznanju da se nešto „mora“, pa „prisila“ vrši pritisak i izaziva odbojnost. Verovatno bi druga?iji pristup, posebno deci koja iska?u iz „šablona“, doprinela da se iz njih izvu?e maksimum, a onda ko zna gde bi nam kraj bio... Možda bi svako dete u svojim talentima, bilo mali Ajnštajn :) Stoga mi je veoma drago kada nai?em na kreativne ljude koji, znaju da na interesantan na?in usade znanje, ne samo deci ve? i odraslima.

Ovih dana sam na društvenim mrežama naišla na interesantan “status“: „Kako se piše NE ZNAM ILI NEZNAM? Pa ti napiši da ZNAŠ!“ Pored osmeha koji mi je izmamio, prisetila sam se svojih školskih dana.

Dok sam bila ?ak, bilo je sramota, kada vas profesor ili nastavnik prozove, re?i ne znam! Naravno da ponekad, nisam bila spremna. Ali, pre bih „sko?ila u bunar“, nego to priznala. Ono šta mi je posebno bilo interesantno jeste na?in na koji sam tada, kao dete, odgovarala. Šta sam radila? Koristila sam sva raspoloživa znanja: iz tog ili drugih predmeta, ?asopisa, literature, od onoga šta sam ?ula na radiju, TV-u ili „prolazu“ od sagovornika, profesora... Zdravom logikom sam pokušavala da se prisetim i kažem ono što bi mogao da bude ta?an odgovor. Koristila sam sva raspoloživa sredstva i znanja da se prisetim ta?nog odgovora... Iznena?uju?e je bilo koliko sam visoke ocene dobijala. Dakle, naravou?enije, znanje leži u nama, samo ga treba „iš?a?kati“. To je u neku ruki i logi?no. Neko, ko je došao do odre?enog saznanja, morao je da razmišlja i iskoristi sva mogu?a dotadašnja znanja koja su mu bila na raspolaganju, da bi došao do sopstvenog otkri?a, koja smo mi kasnije prou?avali u školi. Ako je mogao on, što ne bih mogla i ja? Šta je još interesantnije, takvi odgovori su mi dali mnogo ve?i uvid u potencijale ljudskog mozga, a ta?an odgovor bi mi se urezao u pam?enje, i to mnogo duže, nego oni koje sam nau?ila i na taj na?in dobila ocenu.

Celog života sam okružena veoma interesantnim, pametnim, mudrim i kreativnim ljudima. Ima ih u svim branšama, svih doba i svih obrazovnih struktura. Od radnika, preko vlasnika malih i srednjih preduze?a, umetnika do doktora nauka. Od onih koji uopšte nisu završili školu, loših ?aka, preko sasvim prose?nih, do onih sa sjajnim ocenama i visokim obrazovanjem. Svako od njih je u svojoj oblasti na neki na?in „genije“, primenjuje interesantan pristup i biva „majstor“ svog zanata. Zahvalna sam i sre?na, što poznajem takve ljude, a posebno se oduševim kreativnoš?u onih koji pokušavaju da približe neke prave vrednosti i razviju svest ostalih na interesantan i primamljiv na?in.

Jedna prijateljica radi kao u?iteljica. U nizu reklamnog materijala koji smo radili za EMC, bilo je i listi?a za yamb i karata. Ona je odmah uzela dobar deo i objasnila mi kako podu?ava ?ake: Kada radi sabiranje, mališane u?i da igraju karte. Kaže tako lakše nau?e da sabiraju, a kada ih u?i množenje, igraju yamb i o?as posla savldaju množe i utvrde sabiranje. Nedavno mi je prijateljica koja radi kao turisti?ki vodi?, ispri?ala kako je u jednom muzeju šifra za wireless Milena Pavlovi? Barili. Kako kažu zaposleni, prvo pitanje ljudi koji do?u u posetu je: „Koja je šifra za wireless?“. Upravo ona bude najbolji i najkreativniji na?in da zapamte šta su gledali.

Kragujevac, kao mesto dobrog druženja, prepuno je ljubitelja, kafe, pi?a, ali i dobrog zalogaja. Posebno me raduje ?injenica da postoje mesta koja na kreativan na?in svojim nazivom, posetiocima mogu da približe umetnost pa su neka od omiljenih mesta okupljanja: Oblomov, Da Vinchi, Hemingway... Ovih dana se otvara i nova pizzeria - Picasso. Eto idealne prilike da, pored prijatne atmosfere i bogatih ukusa, sagledamo i ožda prou?imo dela, umetnike i njihov rad i tako budemo na korak bliži znanju i umetnosti.

Svako od nas je na neki na?in poseban, kreativan i interesantan. Na ovim prostorima je jako puno inteligentnih, vrednih, talentovanih, dovitljivih i šarmantnih osoba. Ovo nam potvr?uje niz: nagrada, priznanja, medalja, pehara, diploma... koje svakodnevno osvajaju naši pojedinci i/ili timovi, kroz takmi?enja i to u svim oblastima: sport, nauka, tehnika, umetnost... Ako sagledamo, površinu države, broj stanovnika, uslove pod kojima radimo i sve ostale „sitnice“, deluje kao da ovde leži „gen“ ili nešto sli?no, što nam daje „privilegiju“ da nižemo uspehe. Pa nije bez razloga pri?a da smo „nebeski“ narod. Da smo zaista posebni, govori u prilog i ?injenica da su „naši ljudi“ i u svetu, uspešni. O nekima bruje mediji, dok o drugima ?ujemo kroz razgovore na proslavama, susretima, društvenim mrežama, na ulicama ili kafanama. Dakle, ve? imamo predispozicije, samo još malo rada na sebi i eto šanse za vrhunske rezultate. Šta je potrebno? Samo još malo našeg rada na sopstvenim potencijalima i sigurno postajemo još bolji. Ko pokuša, on to i ostvari, šta ?emo, takva nam je sudbina ;) - Samo se treba pokrenuti!

?itamo se uskoro

Snežana Ivanovi? autor knjige
Život je lep – Uputstvo za upotrebu – Kako do posla“

 

 

Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.