forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

MLM (multi level marketing) III deo

Da li je MLM prevara ili može biti odli?na zarada?

?esto se postavi pitanje da li je sistem multi level marketinga obi?na prevara i da li zaisa postoji odli?na zarada?

Pre nego što se upustite u bilo koji MLM sistem poslovanja, najpre se dobro upoznajte sa proizvodima/uslugama koje ?ete nuditi pre nego što uopšte zapo?nete rad. Najbolje je da i prvo i sami koristite proizvode/usluge. Kada se uverite da su kvalitetni, lakše ?e vam biti da ih približite potencijalnim klijentima. Više puta sam napomenula, nemojte nikada raditi bilo koji posao, samo da biste došli do novca. Postoje stvari koje su mnogo zna?ajnije od novca a to je vaša ispunjenost i sre?a koju bi trebalo da ose?ate prilikom rada. Ako radite samo da biste zaradili novac, samo ste kratkoro?no došli do cilja – zarade. Znatno teži put, ali na duge staze mnogo isplativiji je da zaista volite to što radite i da u bilo kom obliku prodajete i nudite proizvode/usluge u koje zaista i sami verujete. Ovo se odnosi i na sam rad u nekoj firmi. Prodajom bilo ?ega, a posebno, ako se bavite MLM-om, ako želite uspešnu karijeru, najbolje je da budete sigurni u proizvode/usluge koje nudite.

Informišite se o kompletnom poslovanju kompanije za koju planirate da radite:

  • Da li su ugledna firma?
  • Kakvi su uslovi rada?
  • Da li se „ulazak“ napla?uje?
  • Da li ima mese?nih/godišnjih ?lanarina?
  • Kako dobijate procenat od nižih u lancu?
  • Šta je sve potrebno da uradite na mese?nom, kvartalnom ili godišnjem nivou, kako biste „ostali u lancu“?
  • I najvažnije: Da li vam sve to odgovara ili ne?

 

Dobro proverite proizvode/usluge koje nudite. Kod poznatih kompanija, zaista imate proizvod "zlata vredan". To stoji, ali tako?e ima i dosta prodaje tipa: "Kupi ovo za 1000 dinara i dobiješ ovo, ovo, ovo i ovo", pri tom proizvodi mogu biti lošeg kvaliteta (ina?e sve to ne bi koštalo toliko, da vredi). Uglavnom iza visoke cene stoji i kvalitet, ali ne mora uvek biti tako. Danas se mogu prona?i "prevaranti" koji kopiraju proizvode, pa uz neke sitne izmene u nazivu, naizgled prodaju priznate i poznate artikle, a u pitanju je falsifikat.

Nemojte nikada dozvoliti sebi da prodajete nekvalitetne ili falš proizvode. To bi vam pokvarilo reputaciju. Uvek razmišljajte o budu?nosti i kako ?e vas neko sutra oceniti na osnovu vašeg dotadašnjeg rada i angažovanja.

Kakva je mogu?nost zarade?

Procenat je u slu?aju da nudite „povoljnije“ proizvode/usluge (wellness proizvodi, kozmetika, sredstva za higijenu, aloja, posu?e...) ve?i, dok je za „skuplje” (nekretnine, automobili...), nešto manji. Ta?nije što se ti?e zarade ona ?e biti sli?na. Najverovatnije ?ete za "povoljnije" proizvode imati više kupaca, dok ?ete uspeti da prodate svega par automobila ili nekretnina mese?no. Nov?ani iznos ?e u oba slu?aja biti sli?an.

Tako?e, nemojte brinuti koliko i šta dobijaju oni koji su ispred vas u lancu, Vodite ra?una šta i kako vi radite i trudite se da budete dobri, pouzdani i kvalitetni. U svakom sistemu postoji utvr?eni sled zarade, koji je dobro kontrolisan. Nije istina da oni koji su iznad vas u lancu profitiraju. Ta?no je oni mogu da zarade više, ali iza toga svakako stoji i njihov svakodnevni rad.

Na koji na?in to funkcioniše?

Onog momenta kada se "u?lanite" dobijate odre?eni procenat. Vaši mentori su uz vas, uvode vas u posao i u po?etku vašim potencijalnim klijentima predstavljaju proizvod podu?avaju?i vas kako da kasnije, i vi sami to radite. Onog momenta kada vi postanete mentor, vi se nalazite u ulozi "u?itelja" i podu?avate mla?e kolege radu. To podrazumeva da u prvo vreme umesto njih oržavate prezentaciju, i pomažete im da se i oni osamostale. Tako?e, ako nai?u na neki problem ili nepoznanicu, oni koji su drektno ispod vas najpre ?e od vas tražiti pomo? ili savet, a ako vi niste upoznati sa problemom, vi ?ete se obratiti vašem mentoru, on svom i tako redom. Sve u lancu rade na ovaj na?in.

Zašto oni iznad vas imaju zaradu i od vašeg rada?

Napomenula sam ve? da je MLM isti kao i da ste pokrenuli sopstveni biznis. Sami ste svesni ?injenice da kada je u pitanju preduzetništvo, u kolegama koji se bave istim poslom imate konkurente. Da bi se "razbila konkurencija", mentori se narga?uju za svoj dodatni rad. Njima se na neki na?in pla?a za to što pomažu saradnicima. Da nije tako, zašto bi oni radili umesto vas, ako mogu da sve klijente prigrabe za sebe? Vreme koje provode da vas obu?e, ili da održe prezentaciju umesto vas, ili da kasnije prihvate nekog vašeg klijenta kada ste odsutni i sli?no, a pri tom novac pristigne na vaš ra?un. Svaki mentor ?e to bez razmišljanja u?initi, jer mu je u cilju da njegova linija dobro funkcioniše. Kada sagledate sve sitnice poslovanja, shvati?ete da je ovo odli?an na?in da se širi pozitivna energija i da u mentorima i/ili svojoj "liniji" nikada ne vidite konkurenciju, jer od rada svi u lancu imaju korist. Pri tom, novac koji oni dobiju ili koji vi dobijete od nižih u lancu od vas, nema nikakve veze sa vašom direktnom zaradom. Dakle vi i dalje imate svoj procenat, a oni dobijaju svoj (dodatni) i to „na teret" kompanije. Dakle ni u jednom slu?aju se ne?e umanjiti novac koji je namenjen vama, ve? ?e biti dodatno pla?eni od strane kompanije. Tako da nema nikakvog razloga da smatrate da oni žive na vaš ra?un.

Sistem je tako organizovan, da niko ne?e bez svog rada profitirati. Pored novca koji ?e dobijati od procenta prodavaca koji su ispod njih, svi su u obavezi da održavaju mese?ni plan. Onog momenta kada bilo ko u liniji prestane sa radom, tada gubi mogu?nost dodatne zarade, a kasnije i biva "izba?en". Na ovaj na?in se isklju?ivo nagra?uje rad, jer bi u protivnom bilo sasvim dovoljno da napravite dobru liniju i od toga živite. Ali kao i uvek, jedino što biva nagra?eno je rad.

Isplati se pokušati. U svakom slu?aju, ?ak i ako odustanete, dobi?ete znanje i iskustvo koje je vredno. Neka vaš cilj bude da budete na vrhu, potrudite se i uskoro vas može o?ekivati ostvarenje sna o bogatstvu.

?itamo se uskoro

Snežana Ivanovi?, autor knjige
„Život je lep – Uputstvo za upotrebu – Kako do posla“


Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.