forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

MLM IV deo

Kako zaraditi u MLM-u?

Jednom sam prisustvovala seminaru, gde je svoja iskustva izlagala jedna Hrvatica, koja je postigla odli?ne rezultate u prodaji, njeno pri?a mi je i dan danas ostala u se?anju.

Parafrazira?u je:

„Mnogo sam sre?na što radim ovaj posao, moj budžet je fantasti?an (navela je koliko ima prihoda mese?no) to je mnogo ve?a plata nego što ima predsednik Hrvatske. Ovo je mnogo ve?i iznos nego što bilo ko u Hrvatskoj može da zaradi, a ja ovako sitna i krhka ženica šetam gradom bez bojazni da ?e me neko napasti na ulici, da ?e se neko okomiti na moje bogatstvo, da ?e me reketirati ili ucenjivati.

Zašto, zato što ja nisam predsednik države, ne bavim se politikom, nemam firmu koja dobro posluje, nemam finansijsku inspekciju za vratom, nemam nikoga ko može da do?e i kaže: Ej pa ti si ovde zakinula na porezu”, jer iza mene stoji jedna ogromna kompanija i sa te strane sam dobro zašti?ena. Sve se radi legalno, a ja „mlatim pare“.

Jednom mi je lopov ušao u ku?u i ukrao mi nešto, a ja se nisam iznervirala, jer sam sve to mogla da kupim ponovo bez ikakvog optere?enja po budžet. Vozim odli?na kola – uvek nova. Letujem u najskupljim letovalištima, uvek u hotelu A kategorije, kupujem antikvitete jer ih obožavam, rasipam novac i super mi je. Uopšte me ne zanima kako ko radi, koliko zara?uje i ?ime se bavi, sve dok ja zara?ujem više od njega, ali onoga momenta kada budem upoznala nekoga ko zara?uje jednu kunu (moneta u Hrvatskoj) više od mene, uhvati?u ga za ruku i pitati, hej kako ti to uspeva?“.

Ovo je mogu?e. Samo se to ne dešava preko no?i. Njoj je trebalo do ovog stadijuma dobrih desetak godina rada. Za bilo koji uspeh u poslovanju je potreban kontinuitet da biste uspeli. Kako se ništa ne dešava preko no?i ni ovaj rad ne?e uspeti da vam za dan ili mesec obezbedi ogromne prihode. Potrebna je na prvom mestu istrajnost i vera da prodajete nešto što vredi. Bitno je da ne odustanete – posebno ne na po?etku. U bilo kom poslovanju ako ho?ete da ostvarite, dobre rezultate neophodno je vreme. Potrebno je da neko ?uje za vas, da vas upozna da stekne poverenje. Onog momenta kada prvi klijenti po?nu da se vra?aju, tada po?injete ozbiljnije da zara?ujete. U ovakvoj vrsti posla neophodno je minimum godinu dana rada za neke ozbiljnije rezultate.

Oni koji su istrajali nikada se nisu pokajali. Iako sam ?esto sretala ljude koji su spremniji da rada za male pare, ali da im bude sigurno na kraju meseca. Ovde ?ete prvih meseci verovatno imati mnogo manju zaradu nego što su najminimalnije plate u vašem okruženju, ali zato kasnije, dok svi ostanu „o?ajni" usled loših primanja, vi ?ete uživati u svim blagodetima luksuznog života. Ovo je zaista odli?na prilika za zaradu iako vam možda u prvi mah ne?e tako delovati. S obzirom na to, da je u po?etku zarada mala, nije loše da vam to bude dodatni prihod, kasnije kada procenite da vam to donosi više novca lako ?ete napustiti posao.

Kada sam po?ela da radim na procenat, u tom trenutku sam imala posao i platu od 20.000 dinara. Bio mi je potreban dodatni novac, ?ak nisam ni razmišljala da li verujem u uslugu koju sam nudila – bile su mi potrebne pare i jednostavno sam po?ela da radim.

Prvog meseca nisam dobila ništa, nadoknada je bila 0 dinara. Da, da ništa. Drugog meseca tako?e ništa. Tre?eg meseca dobila sam 300 dinara – uporedite to sa onih 20.000 dinara, moje mese?ne plate – shvati?ete kako bi ve?ina ljudi, ve? tog tre?eg meseca odustala, ?etvrtog meseca sam zaradila 1.200 dinara. Spletom ?udnih okolnosti, iako je ve?ina ljudi u ovakvoj situaciji spremna da odustane, ipak sam nastavila da radim. Samo godinu dana kasnije – moja mese?na zarada od procenta je u proseku iznosila oko 20.000 dinara. Od tog „džeparca“ se moglo mnogo toga uraditi. Ali treba „izdržati“ tih „samo godinu dana“.

Naravou?enije, nemojte nikada, nikada, nikada brzo odustajati. Ako ste bez posla, uzmite bilo koju od ovakvih prilika i nemojte odmah odustati. Ako budete istrajni, za samo godinu dana, imate šansu da imate mnogo bolja primanja od ve?ine vaših poznanika.

Pratite plan rasta i vrednovanja, posebno u multi level marketingu. U svakom ovom sistemu postoji unapred predvi?en plan napredovanja koji je jednostavan i konkretan. Pažljivo ga prou?ite. Uglavnom procenat raste sa brojem prodatih proizvoda, što više prodajete procenat je ve?i. Što više ljudi u?lanite i nau?ite da rade isto tako dobro kao vi, dobijate ve?i procenat plus procenat od njihove prodaje... Prou?ite ovo i postavljajte sebi ciljeve u skladu sa politikom kompanije.

Nemojte ovo shvatiti zdravo za gotovo, u ve?ini slu?ajeva, prilikom uklju?enja u sistem rada vam kažu radiš kad ho?eš i koliko ho?eš, a pare samo padaju sa neba, evo na mom ?eku 200$, na mom 1000$, a ništa ne radim. Nemojte ovo shvatiti zdravo za gotovo. Ovo je ogromna greška i velika laž. Kada vam kažu možete raditi kad ho?ete i koliko ho?ete, to podrazumeva da kada imate nekih privatnih razloga, možete kratko pauzirati, ali ?im rešite nastavite dalje. Ako dozvolite sebi da se „opustite“ onda se vra?ate na po?etak. Ne tražite izgovore. Ovo nije hobi, ovo je posao, kao i svaki drugi, treba ga shvatiti ozbiljno, ako želite rezultate. Neophodno je svakoga dana raditi 5?7 dana u nedelji, 6?10 sati dnevno, ako želite ozbiljne rezultate. U protivnom bi?ete samo jedan/na od onih koji ?e re?i – "ma to ne može", "nije to za mene", "ovo ne donosi profit" i sli?no.

Ništa od ?ega odustanete ne donosi profit.

Sve što se ozbiljno radi donosi profit.

Posebno nemojte praviti pauze – tipa mogu sutra, nadoknadi?u ja to i sli?no. Ovde je, kao i u svemu u ?emu želite da dobijete rezultate, bitan kontinuitet. Svakoga dana – baš svakoga dana, bez izuzetka, po malo, ali svakoga dana.

Nemojte odmah posebno ne u startu. U po?etku ?e zarada sigurno biti manja – u nekim slu?ajevima ?e ?ak i izostati, ali ?e vremenom prihodi biti sve ve?i, a može se dogoditi i da prihodi premašuju plate predsednika države. Ako ste ozbiljni i odgovorni, sigurno vam slede rezultati. Vredi pokušati. Ako kasnije i odustanete jer zaista nije to za vas, prilikom seminara ?ete svakako nešto nau?iti i upoznati kvalitetne ljude. Pokušajte, ko nije probao nije ni uspeo!

Pa kako zaraditi u MLM-u? Samo radom, konstantnim, svakodnevnim radom.

?itamo se uskoro

Snežana Ivanovi?, autor knjige
„Život je lep – Uputstvo za upotrebu – Kako do posla“


Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.