forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

Da li je dovoljno samo želeti?

Dok sam prou?avala mo? misli i njihovo slanje „u vasionu“ kao mogu?nost „ostvarenja želje“, naletela sam na ?lanak koji je savetovao kako to u?initi.

Ako niste ?uli za ovo, evo kako pa možete i sami pokušati:

Smestite se na udobno mesto, (najbolje u vreme kada vas ne?e ometati spoljašnji faktori.) Najpre opustite sve miši?e, „ispraznite glavu od misli“, potpuno se opustite i poželite nešto – postavite sebi neki cilj (recimo da vas neka osoba pozove). Potpuno se usredsredite na želju. Zatim zamislite kompletnu sliku u glavi: kako samog ostvarenja želje tako i samog vašeg ose?aja prilikom ostvarenja, koliko ?ete biti ispunjeni i zadovoljni, ali i ako od neke druge osobe zavisi ishod koliko ?e ta osoba biti sre?na. (Ako je recimo želja da vas neka osoba pozove - fokusirate se na osobu i mentalno joj pošaljete sliku kako prilazi telefonu, podiže slušalicu, okre?e vaš broj telefona, poziva vas. Uputite joj nalog onoga što želite da uradi i to ponavljajte: „Želiš da me pozoveš, prilaziš telefonu i okre?eš moj broj, obuzimate prijatan ose?aj jer znaš da ?emo razgovarati...!“ Ponavljajte ovu afirmaciju i pri tom zamišljajte koliko je osoba sre?na jer je to u?inila). Veoma je važno da i toj osobi uputite pozitivna razmišljanja to jest da i ona oseti zadovoljstvo zato što vas je pozvala i zadržite kompletnu sliku „sa sre?nim ishodom“ i takvu je „pošaljete u vasionu“. Potrudite se da budete skoncentrisani na ovo bar pola sata, a možete i dva do tri puta u toku dana (recimo ujutru u podne i uve?e)

Potrebna je duboka koncentracija i ponavljanje. Ako ne uspe iz prve seanse, istu ponoviti više puta svakoga dana i tako sve dok se sama „želja“ ne ostvari. Ovo ne mora biti usmereno samo na poziv, ve? i na sre?an ishod nekog dogovora ili pregovora, privla?enje sre?e, bogatstva, blagostanja, spokoja, posla ali i materijalnih stvari: autmobila, ku?e, vikendice, stana, pa i sata, odela, haljine ili bilo ?ega drugog. Dve su bitne stvari: Prva je potpuna koncentracija i druga ose?aj sre?e kada se do željenog cilja do?e (bilo vas ili osobe/a koje su uklju?ene u pregovor, dogovor ili poziv...)

Odu?im i sama da napravim eksperiment. Najlakši za ostvarenje plana mi je bio zahtev za poziv. Zato što je to nešto što se može realno dogoditi, poprili?no brzo, dok su ostale „želje“ ipak pomalo imaginarne pa ne mogu ta?no proceniti da li su se ostvarile na željeni na?in. Ali ako na jednom modelu uspe, uspe?e i na ostalim.

Krenem ta?no onako kako je opisano u tekstu... I gle ?uda nakon samo par seansi, dogodi se upravo to! Osoba kojoj je bio upu?en „mentalni zahtev“ da me pozove me je i pozvala!

U tom trenutku mojoj sre?i nije bilo kraja. Odmah svoje utiske podelim sa jednim drugom, na šta mi on kaže: „Nero, pa zar ti nisi ?ula za telefon? Zašto jednostavno odmah nisi pozvala tu osobu da ne gubiš vreme?“

Izmamio mi je osmeh na lice (odmah), ali me i podsetio na sjajan Kusturi?in film: “Sje?aš li se Doli Bel” i de?aka Dina (koga glumi Slavko Štimac) koji redovno ponavlja svoju svakodnevnu afirmaciju “Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem”. Svakako treba imati pozitivne misli. Potrebno je da pozitivno razmišljamo o životu uopšteno, ali same misli nam ne?e biti puno od koristi. Potrebno je ipak nešto i uraditi.

Stoga osmislite plan, šaljite pozitivne afirmacije u vasionu, ali i radite sami na tome – rekla bih pomozite “vasioni” da vam ostvari želju. Uspeh je tada sigurno zagarantovan.

?itamo se uskoro

Snežana Ivanovi?, autor priru?nika
Život je lep – Uputstvo za upotrebu – Kako do posla”

Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.