forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

Pogled na sebe iz drugog ugla

Ako ste uradili „doma?i zadatak“, trebalo bi da ste bar malo bolje upoznali sebe. U ovom trenutku postavlja se pitanje da li ste dobro osmotrili svoje kvalitete? Zašto je to toliko važno? Svakako ste do sada imali niz promašaja, loših procena ili poteza, pa šta? Sve ste ih „preživeli“ i nastavili ja?i i kvalitetniji, reši?ete i taj novi problem. Ali je bitno da prestanete da sagledavate promašaje i zadržite se na onim uspesima kojih je bilo sigurno mnogo više nego promašaja. Veoma je važno da po?nete da posmatrate sebe iz drugog, pozitivnog ugla. Ako imate ovu osobinu, odli?no, vi ste ro?eni sre?ni, ali ako nemate ovaj obi?aj, dobra vest za vas je: sve se da nau?iti pa i to.

Sasvim je dovoljno ljudi iz vašeg okruženja, pa i šire, koji isti?u negativno. Toliko nam je to ustaljeno, da i sami ponekad budemo takvi. Nekako se lakše vežemo za „neda?u“. Koliko je ovo zauzelo maha, govori i podatak da su i reklame na stranama „crne hronike“ skuplje. Verovatno ne bez razloga. Na neki na?in lakše nam je sa se solidarišemo sa neuspesima, nego sa uspesima, ali došlo je vreme da na to stavimo ta?ku. Od danas okre?emo novi list. Sada pažljivo prelistajte sve što ste napisali o sebi i precrtajte sve promašaje, i onako ih niste sa namerom uradili ili bar niste planirali. Iza svakog neuspeha ili lošeg ishoda nikada nije stajala vaša namera, zašto onda pamtiti takve situacije. Iz svega toga izvucite pouku. Nekad je bilo potrebno više vremena, nekada ste ustanovili da je postojao bolji i lakši na?in, nekada nešto sasvim tre?e, ali ste ustali i nastavili dalje.

Bitno je da istaknete svoje pozitivne osobine, i na njima gradite dalji život, a iz promašaja nešto nau?ite kako ne treba i nastavite dalje. Verujte u sebe, ako vi ne cenite sebe, ko ?e?

Upoznajte sebe iz jednog novog i pozitivnog ugla. Napomenula sam ve? da je važno sve to i zapisati. Volim polaznicima da dam šarene papiri?e, najbolje u vašoj omiljenoj boji i naglasim da na njoj napišu sve svoje pozitivne osobine i sve svoje uspehe. Ma šta da ste uradili, ma koliko vam se to malo ?inilo, zapišite. Taj papir nosite uvek sa sobom (recimo u nov?aniku) i kad god opadne samopouzdanje, ili vam neko kaže da „ne vredite“ izvadite papir i pro?itajte šta na njemu piše i recite sebi: „Ako sam uspeo/la ovo da uradim uspe?u i to.“ Svaki vaš uspeh je bitan, bar kao pokazatelj da ste sposobni da uradite još nešto, ma kako vam se u tom trenutku to ?inilo teško.

Ovaj spisak ?e vam ukazaiti i podsetiti vas da ste malo toga uspeli „iz prve“, za sve u životu pa i za još jednu novu pobedu je potrebno najpre vreme, ali i vežba, iskustvo, trud, prou?avanje, pokušaji i još važnije istraživanje koji ?e „na?in“ dati (naj)bolje rezultate. Ma šta da ste uspeli da uradite u životu, pa i male stvari kao što su da prohodate, nau?ite da govorite, pišete, ra?unate, vozite bicikl, kola, pa ?ak i da spremite jelo, opeglate ili operete veš ili bilo šta drugo, važnije i ve?e.

Imajte pozitivan stav i pozitivan ugao posmatranja i sve ?e biti mnogo bolje. Prestanite da se samosažaljevate i smatrate da su nekom drugom „zvezde“ više naklonjene. Naprotiv, baš vama su i zvezde i okolnosti jako dobro naklonjene, samo je potrebna istrajnost.

?itajte autobiografije i biografije uspešnih, one su najbolji pokazatelj da su svi posebno na samom po?etku imali problema, ali su se izvukli iz loših situacija samo iz jednog jedinog razloga: Nisu odustali ve? su se uhvali u koštac sa njima i rešili ih. Nijedan vaš problem nije ništa manji, niti ve?i od problema sa kojima se susre?u i ostali ljudi, jedna je razlika kako ih prihvatamo i rešavamo i koliko dugo ostajemo sa njima ili koliko brzo odustanemo.

Ajnštajn je to lepo opisao: „Nisam ja previše pametan, samo se duže zadržavam na rešavanju problema“, ni on, veliki Ajnštajn, nije sebe smatrao preterano posebnim i ako istorija govori druga?ije. Ako on nije sebe smatrao ništa posebnim ni preterano pametni, kako ?emo mi obi?ni smrtnici re?i za sebe da to jesmo? Ali jesmo! U svima nama leži mali Ajnštajn samo ga treba probuditi. Pokušajte, ?uda ?e se dogoditi, ali sigurno ne pre nego što pokušamo.

?itamo se uskoro

 

Snežana Ivanovi?, autor knjige
„Život je lep – Uputstvo za upotrebu – Kako do posla“


Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.