forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

Da li je potrebno da se menjamo?

ne brini ti moj brajko ho?e li narod propasti ili ne?e

 

Svi smo mi razli?iti i odli?no je što je tako. Neko je miran i tih, neko je temperamentan, neko voli da radi u grupi, neko bi radije da sve zavisi samo od njega, neko ne može da radi pod pritiskom i sa kratkim rokovima, a neko ne ume da funkcioniše ako nema pritisak i ako sve nije "za sad i odmah", neko ima živaca za „pipave poslove“, dok je neko na ivici nervnog sloma ako se od njega zahteva da radi takve poslove, neko je odli?an govornik, dok nekoga javni nastup blokira... Stoga je najbolji je na?in da prihvatimo sebe takvim kakvi jesmo sa svim svojim vrlinama, manama i nedostacima i uradimo to što umemo i što nas ispunjava i za šta smo ro?eni, najbolje što umemo i možemo.

Nije potrebno da se menjate sem ako je u pitanju promena na bolje. Duboko verujem da smo svi došli na ovaj svet sa posebnim, veoma preciznim razlogom. Na nama je da otkrijemo koji je i budemo po tom pitanju najbolji mogu?i. Ako smatrate da neka vaša mana zaista ko?i vaš napredak, u?inite sve što je u vašoj mo?i da je eliminišete. Prona?ite na?in kako da to uradite, osmislite plan i taktiku i krenite u bolje sutra. Ali nemojte menjati svoju prirodu. Ako nekome drugom odli?no ide neko poslovanje, ne zna?i da ?e i vama doneti dobrobit, vi ste možda stvoreni za nešto drugo, poenta je samo otkriti za šta.

Kada su u pitanju mane i nedostaci, na raspolaganju su nam dve opcije: jedna je da ih iskoristimo u svoje prednosti, a druga je da pokušamo da ih otklonimo ili bar ublažimo. Kako to u?initi?

Svako od nas ima neke nedostatke, oni mogu biti i uro?eni, nešto na šta ne možemo uticati, ali ih možemo okrenuti u svoju korist. Dva meni najupe?atljivija primera su: Vuk Karadži? koji je svoj ve? na oko primetan hendikep (problem sa hodom) okrenuo u svoju korist i postao revolucionar po pitanju „pismenosti“ i stvorio jedinstveno pismo u svetu tako u?inivši i nas posebnim. Setimo se naš jezik je jedini za koji važi pravilo: „piši kao što govoriš, ?itaj kao što je napisano“. Drugi, tako?e interesantan primer je Tomas Edison. Malo je poznato da je imao problema sa sluhom, me?utim on je to tako?e iskoristio i okrenuo u svoju prednost, jer je kako kaže: „uspevao da se skoncentriše i radi ma kakvo okruženje bilo.“ Kako vidite, ništa ih nije omelo u tome da pruže najbolje od sebe i na taj na?in pokrenu to?ak civilizacije. Oni su uspeli da njihov uspeh baci u zape?ak njihov nedostatak, a još je mnogo takvih primera.

Me?utim, mi umemo ponekad da budemo preterano strogi prema sebi, pa imamo ?esto i (ne)osnovanih primedbi: nismo lepi, nismo zgodni, imamo višak kilograma, nije nam lepa kosa, imamo krive noge, pa se ?as setimo da imamo i mala usta, sitne o?i, pa nam ni trepavice nam nisu baš najlepše... Ako nam ni to nije dovoljno, ?as se okrenemo nepravednom uticaju "viših sila", pa okrivimo: roditelje (nismo ro?eni u sjaju i glamuru, pa ni pod „sre?nom zvezdom“), okolnosti (mi smo pokušali, ali nam nije uspelo pa smo se razo?arali i pali u depresiju), okruženje (eh da je samo okolina malo bolja, da su nam lakši i bolji uslove za život i rad, da su komšije, prijatelji, rodbina malo bolji, lepši, uticajniji), pa stignemo tako i do države (samo da živimo u drugoj državi sve bi nam bilo i bolje i lakše, tamo negde je ure?enije, rad se ceni i poštuje, bolje se živi, ovde je ovako ili onako, nije nam omogu?eno ovo ili ono...), do?emo tako i do svetskog uticaja globalnih razmera ako zatreba (...teorija zavere, svet nas mrzi...) Svašta se na?e u našim glavama, kao opravdanje zašto nešto nismo u?inili.

Okanimo "teorija zavere" i u svakom trenutku u?inimo sve što smo u mogu?nosti i to najbolje što umemo i možemo i sve naše mane i nedostaci pa i naizgled loše okolnosti ?e ostati u senci naših dobrih dela. Sve je u nama! U?inimo ve? danas korak napred i krenimo da stvaramo bolje sutra. U?inite za po?etak da vama bude bolje, u?inite da vaše okruženje bude lepše i ure?enije, potrudite se da vaša ku?a, vaše dvorište, vaša okolina bude savršena, ne morate i?i dalje, to je sasvim dovoljno.

I za kraj citira?u mudre re?i Vuka Karadži?a:

"Ne brini ti, moj brajko, ho?e li narod propasti ili ne?e, nego radi ono što si ti kadar! Pa ako svaki od nas uradi onoliko koliko je kadar, ne?e narod nikad propasti."

 

?itamo se uskoro

 

Snežana Ivanovi?, autor knjige
„Život je lep – Uputstvo za upotrebu – Kako do posla“


Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.