forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

Da li ste optimista ili pesimista?

onaj ko nije zadovoljan onim što ima, ne?e biti zadovoljan ni onim što bi želeo da ima

 

Da li ste optimista ili pesimista?

Kako gledate na život i svet oko sebe. ?uveno pitanje: „Da li je ?aša do pola puna ili do pola prazna?“ Da li ste (preterani) optimista ili (preterani) pesimista? Umete li da prona?ete ono dobro u ljudima i okolnostima i to i istaknete ili pak, u svemu pronalazite negativno i to naglašavate?

Nikome ne „Cveta cve?e baš svaki dan“. Ovo su mudri ljudi opisali mnogo pre nas pa imemo i onu narodnu: „Nije svaki dan Badnji dan“ i onu Njegoševu: „?ašu meda još niko ne popi, da je ?ašom žu?i ne zagr?i“. Ma koga u životu da sretnete i pomislite, kako njima ide bolje, da im „te?e med i mleko“ da im je život lep, sjajan, ?aroban, da nemaju strahova, trzavica i problema... možete smatrati da je drugima bolje, lepše, uspešnije... da su okolnosti na njihovoj strani... Imajte u vidu da i oni, ma kako naizgled delovali sre?no, imaju sli?ne probleme kao i vi, jedina je razlika u pristupu i spremnosti da se do?e do rešenja i iza?e iz krizne situacije.

Ako je tako, to samo zna?i da je i vaš život sre?an i lep, ali to još niste primetili. Ako želite da i vama bude život lep, potrebno je potruditi se i uo?iti one lepe doga?aje i susrete i to ista?i. Ako se pomerite samo malo u stranu i prona?ete novi ugao posmatranja uo?i?ete više sre?e i zadovoljstva.

Samo posedovanje, bilo ?ega: novca, predivne ku?e, vile, vikendice, bazena, automobila, ljupkog porodi?nog gnezda, divnih prijatelja, skladnog ljubavnog života, ma bilo ?ega, znajte ne?e vas to u?initi sre?nim. Sre?a i zadovoljstvo su u nama. To je stvar odluke, našeg izbora, našeg ugla posmatranja na svet, okruženja, ljudi i stvari oko nas. Stoga je važno biti zadovoljan onim što imamo, a težiti ka tome da ostvarimo i dobijemo ono što smatramo da ?e nam doneti sre?u. Ali ako nemamo ve? sada, potrebno zadovoljstvo i ne umemo da uživamo u malim stvarima koje trenutno ?ine naš život sre?nim, teško da ?e nas usre?iti i ma šta veliko.

U?inite ve? danas prvi korak, napravite „spisak zahvalnosti“, navedite sve što je lepo u vešem životu, sve što vas ve? sada ?ini sre?nom i zadovoljnom osobom, ono na ?emu ste „zahvalni“ i imajte naviku da svakoga dana, pre nego što uo?ite nedostatke i probleme koji vam otežavaju život, istaknete ono lepo. Mnogo važnije, dozvolite sebi da u tome uživate. Kada uo?ite koliko je, baš vama teško, podsetite se svih stvari i osoba koje vam ulapšavaju život i odvojte vreme da uživate u tome.

Ako se potrudite, ume?ete da uživate u jednostavnim (malim) stvarima: cve?u, pticama, ljubimcima, deci, mužu, ženi, roditeljima, komšijama, prijateljima, pa i u: obroku, kafi, soku, izlascima, druženju, (novom pa i starom ali dragom) odelu, ali i u: radu, len?arenju, vodi, pecanju, ?itanju, pisanju, gledanju omiljene emisije, filma, serije...

Po?nite ve? danas i dopustite svakom danu da bude najlepši u vašem životu!

U knjizi „Suze za svet“ Starac Pajsije Svetogorac, ima jednu predivnu pri?u na ovu temu. On deli ljude na „ljude p?ele“ i „ljude muve“. Pro?itajte je, može vam pomo?i da izvu?ete ono najlepše iz života i okruženja. On na komentar kako neki ljudi vide samo negativno, a nikako pozitivno, mudro zbori:

Neki ljudi li?e na p?elu, a drugi na muvu. Oni koji li?e na muvu, u svakoj situaciji traže samo da vide ?ega ima r?avog i zaokupljeni su time. Nigde ne vide ništa dobro. Oni koji li?e na p?elu svugde nalaze samo ono što je dobro. Pokvareni ?ovek, pokvareno misli, sve prima „sleva“, sve vidi „naopako“. Sa druge strane, onaj ko ima dobre pomisli, šta god da vidi, šta god da kažeš, ima?e dobru pomisao.

Iz iskustva znam da su ljudi podeljeni u dve kategorije.Tre?a kategorija ne postoji; ljudi pripadaju ili jednoj ili drugoj.
Prvi podse?aju na muvu. Glavna osobina muve je da nju privla?i ne?isto?a. Kada se, na primer, muva na?e u bašti punoj cve?a prekrasnog mirisa, ona ga ne?e ni primetiti i zaustavi?e se na nekoj ne?isto?i na koju na?e na zemlji. Po?e?e da kruži unaokolo i oseti?e se sasvim lagodno u smradu. Ako bi muva mogla da govori, a vi zatražili da vam u bašti pokaže ružu, odgovorila bi: „Ja uopšte ne znam kako ruža izgleda. Znam samo gde da na?em ?ubre, klozet i blato“.

Postoje ljudi koji podse?aju na muvu. Ljudi koji pripadaju ovoj kategoriji navikli su da misle negativno i u životu uvek traže loše strane, nipodaštavaju?i i odbijaju?i prisustvo dobra.

Druga kategorija jesu oni što podse?aju na p?elu, ?ija je glavna osobina da uvek traga za ne?im slatkim i prijatnim da bi na njega sletela. Kada bi se p?ela našla u sobi prepunoj ne?isto?e, sa komadi?em bombone u uglu, ona bi zanemarila svu ne?isto?u i sletela na bombonu. Kada biste od p?ele zatražili da vam pokaže gde se nalazi baštensko ?ubre, odgovorila bi: „Ne znam. Mogu ti re?i samo gde da na?eš cve?e, slast, med i še?er“.
Ona zna samo za dobre stvari u životu, dok su joj one r?ave nepoznate.To je druga kategorija ljudi, koja ima pozitivne misli i vidi samo dobru stranu stvari. Oni se uvek trude da prikriju zlo, kako bi zaštitili bližnje; Naprotiv, ljudi prve kategorije se trude da izlože zlo i da ga iznesu na površinu.

Kada neko do?e kod mene i po?ne da optužuje druge ljude, dovede me u tešku situaciju i ja mu navedem ovaj primer. Tada mu kažem da odlu?i kojoj kategoriji želi da pripada, kako bi mogao da na?e ljude iste vrste i da se sa njima druži.

 

Život je lep – u?inite da tako i ostane

 

?itamo se uskoro

 

Snežana Ivanovi?, autor knjige
„Život je lep – Uputstvo za upotrebu – Kako do posla“


Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.