forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

Malo je sasvim dovoljno!

malo je mnogo važno, jer uvek, samo malo fali

Ovih dana prolaze?i pored Gimnazije oduševljeno uo?avam da su kolumne na kojima se lepe reklamni posteri potpuno o?iš?ene, skinuti su svi plakati i stoje prazne iš?ekuju?i nove „ponude“. Povremeno, kada nai?em na reklame: postere, cirade, bilborde... koje dugo stoje i obaveštavaju nas o doga?ajima koji su odavno prošli, zapitam se „?ija je nadležnost“ njihovog uklanjanja?

Nedavno sam razgovarala sa prijateljicom koja je boravila u Sloveniji. Odmah sam prokomentarisala kako su mene, kada sam bila tamo, oduševile dve stvari: neverovatna tišina i ?isto?a. Kroz smeh komentarišemo kako je i nju to isto oduševilo i da ja baš o tome htela da govori, ali i da su ostali koji su posetili Sloveniju isto to istakli. Kroz pri?u komentarišemo kako je svima nama koji iz Srbije iza?emo uglavnom interesantno kako je „tamo“ (u toj drugoj državi) ?isto. Da li je mogu?e da mi, koji smo jeli srebrnim kašikama, još dok su ostali narodi (kako umeju neki tekstovi da kažu) bili „divljaci“ sada sa oduševljenjem uo?avamo kako su drugi gradovi besprekorno ?isti a naši? Pri tom ?esto pro?itamo i kako nas je ropstvo pod Turcima unazadilo i „odvojilo od srebrnih kašika“.

Jedne godine kao osmomartovski poklon od muža dobijam putovanje u Istambul. Moram da priznam da sam bila oduševljena. Kako samo može biti interesantno posetiti grad koji se prostire na dva kontinenta, sa preko 10 miliona stanovnika plus još oko dva miliona ljudi koji nekim poslom do?u u ovu metropolu.

Odmah po dolasku, ? par dana pr?d me?unarodni Dan žena, primetili smo ciradu – reklamu oka?enu duž velike ograde – kojom, kako smo uspeli da protuma?imo nepoznat nam turski, gradona?elnik ?estita 8. mart svim damama... (ili tako nešto...). Lepo, posmislili smo, više obra?aju?i pažnju na sam dizajn i štampu reklamnog banera.

?ime sam još u ovom gradu bila zaista fascinirana?

U?ini?e sve da se razumete, „svi“ govore srpski ili neku verziju naših srodnih jezika ili u najmanju ruku poznaju nekoga ko bi se sporazumeo sa vama. Pre nego što kažu cenu, ponude vam da sve pregledate i isprobate, posluže i vas i osobe sa kojima ste došli: sokom, kafom, ratlukom ili onim što je trenutno na raspolaganju, potrude se da svi uživaju dok ?ekaju vašu odluku. Svi su ne?im uposleni, rade svi, od dece do starih, sjajni trgovci, spremni da usluže i to na najkreativniji mogu?i na?in primenjuju?i sve savremene i tradicionalne na?ine kako bi robu prodali. Sve je besprekorno ?isto i svi se trude da tako i ostane. Kada autobus ili taksi stoji, dok o?ekuju nove putnike, njihovi vlasnici u rukama drže krpe i flašu vode i ?iste ih... Kada želite da nešto bacite, odmah ?e to prva osoba koja je u blizini uzeti i baciti u kantu, bez obzira na to, što niste kupili kod nje. Javni toaleti, koji se nalaze na svakom koraku su besprekorno ?isti i dezinfikuju se odmah po vašem izlasku. Kada operete ruke, tu zaposlena žena pokupi sav višak vode sa oboda lavaboa.

U povratku (9. ili 10. marta) prošli smo pored iste one ograde na kojoj je bila oka?ena cirada... tamo je više nije bilo...

Pomislih, kako je sasvim malo, dovoljno da sve funkcioniše besprekorno. Šta li nas spre?ava u tome?

Život je lep – u?inimo da tako i ostane

?itamo se uskoro

 

Snežana Ivanovi?, autor knjige
„Život je lep – Uputstvo za upotrebu – Kako do posla“


Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.