forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

Ogrev za zimu i Mihajlo Pupin

Mihajlo Pupin

Bliži se zima i samim tim, oni koji nisu priklju?eni na gradsko centralno grejanje ili plin, svake godine se brinu o ogrevu. Ovih dana ispred mnogih ku?a vidimo drva ili ugalj koja strpljivo ?ekaju da budu skladištena u dvorišta, podrume ili druga za to namenjena mesta, kako bi njihovi vlasnici spremno do?ekali prve hladne dane. Ovo me sve podseti na sjajnu pri?u koju sam tokom leta pro?itala.

Mnogo je toga interesantnog što bi trebalo da znamo o Mihajlu Pupinu, a još je interesantnije kako je tekao njegov put sa pašnjaka Idvora do velikog nau?nika i pronalaza?a. Ako poželite, dosta je mogu?nosti i na?ina da to u?inite i verujte mi sigurno se ne?ete pokajati. Ako ste željni znanja o ovom velikanu u tome vam mogu pomo?i sjajne pri?e Aleksandre Ninkovi? Taši? koje možete prona?i i verujte mi, ona ?e vas odmah zarobiti odvevši vas u ?arobni svet Pupina. Mene jeste. Ne samo to, ona je svoja saznanja koja je sakupila o ovom divnom ?oveku preto?ila u sjajnu pri?u i u?inila da se mesecima unazad u Istorijskom muzeju u Beogradu svakog vikenda okupi ogroman broj ljudi. Tako?e svakako, vredi pro?itati i njegovu autobiografiju „Sa pašnjaka do nau?enjaka“. Dovoljno je napomenuti da je za ovu knjigu dobio Pulicerovu nagradu, da je odmah prevedena na skoro sve svetske jezike, a da je obavezna lektira u nekim zemljama.

Svoju inspirativnu i zanimljivu biografiju Pupin zapo?inje re?ima: „Kada sam se pre 48 godina, iskrcao u Kasl gardenu, imao sam u džepu svega pet centi...“ I kako dalje navodi, njegov život ne bi bio ništa druga?iji sve i da je imao 500$. Kao mladi dodseljenik bez prebijene pare u džepu, morao je da na neki na?in do?e do novca. Me?u prvim poslovima koje je obavljao bio je utovar ugla. Ali meni je mnogo interesantnija pri?a bila kako je do tog posla dolazio. On kaže u svojoj biografiji:

„...Kada je ve? postalo jasno da je traženje posla beznadežno, pala mi je na pamet jedna nova ideja. Umesto da se kre?em manje-više bez cilja, da bih se ugrejao i izbliže upoznao sa prilikama u velikom gradu, po?eo sam da sledim kola koja su prenosila ugalj. ?im bi ugalj bio istovaren, zazvonio bih i ponudio svoje usluge ubacivanja uglja sa plo?nika u podrum. ?esto sam dobijao posao koji je samo stepenica ka slede?em. Pošto bih smestio ugalj u podrum i dobio svoju zaradu, ?esto sam predlagao vlasniku podruma da bi mu trebalo bojiti i podrum i ostale prostorije. Vlasnik koga sam u me?uvremenu obavestio da sam moler, bez trenutnog zaposlenja zbog ekonomske krize, ?esto je prihvatao moju ponudu... Moj metod je bio uspešan.“

Sli?no zanimanje je imao i par godina kasnije kada se pripremao da upiše Kolumbija univerzitet. Da bi položio sa odli?nim ocenama, kako bi obezbedio besplatno školovanje, što je za njega bilo veoma zna?ajno, morao je da se dobro pripremi. Odlu?io je da se tog leta zaposli kod ?oveka koji je prodavao drva za potpalu. Kako je razmišljao u tom trenutku, a kasnije se i ispostavilo kao ta?no, ovo je bila odli?na vežba. Plan mu je bio slede?i, svakodnevno je u?io osam sati, posle svaka dva sata testerisanja drva, kupao bi se i ronio u reci i kao rezultat, na kraju leta je bio sav u miši?ima. Kako naglašava: „Ovo se pokazalo kao veoma zna?ajno na po?etku moje univerzitetske karijere. Miši?i i mozak su dve izvanredne stvari koje treba imati pri odlasku na koledž i za vreme dok ste u njemu“. Neverovatno je kako je još kao mlad momak, umeo veoma vešto da iskoristi lepo i korisno i "jednim udercem ubije dve muve".

Ne mogu da se ne zapitam, koliko je ljudi kod kojih je mladi Pupin radio kako bi zaradio novac da preživi i ostvari svoje snove, saznalo kasnije kakvog su „velikog uma“ imali priliku da, igrom slu?aja, upoznaju. Dok posmatram, neke nove klince koji danas rade ove poslove pitam se koliko ?e njih jednoga dana iza sebe ostaviti velika dela i postati neki novi „Pupin“?

Život je lep, u?inimo da tako i ostane.

?itamo se uskoro.

Snežana Ivanovi?,
autor priru?nika z edicije 
Život je lep
– Uputstvo za upotrebu – 
Kako do posla“, (objavljena) "Ljubav" (u pripremi) i "Život"(u najavi)

Foto: chicagodesavanja.us

 

Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.