forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

Kuba iz sasvim druga?ijeg ugla (I deo)

Havana

 

San... Svako ima svoj san, da li on može biti ostvaren, najviše zavisi od toga koliko to zaista želimo i šta smo sve spremni da uradimo da se on ostvari i naravno koliko smo istrajni u tome. Kada zacrtamo cilj i razradimo korake ka njemu, ostvarenje je lako. Mnogo lakše nego u najsmelijim snovima. Onda san postaje realnost, ali je isto tako za ostvarenje potrebno i ono što nam uglavnom manjka, a to su strpljenje i vreme. Znate onu ?uvenu “Bože daj mi strpljenje, ali odmah”. Vrlo ?esto preprekama budemo demoralisani, ali ako nešto zaista želimo san se na kraju ostvari.

Ali ose?aj koji dobijemo onog momenta kada dožimo ostvarenje sna – nema cenu. Tada imamo trenutak koji vredi više od bilo ?ega (novca, truda, vremena...). Trenutak koji obuzima telo, srce i dušu, preplavi nas u potpunosti. Sre?a je utoliko ve?a što smo uspeli, što je još jedan pokazatelj da je sve mogu?e, ako se zaista potrudimo.

Svakako svima nam je poznato da 10 godina unazad i 10 godina kojih nas tek o?ekuje ne doživljavamo isto. Ono što je bilo nam je odli?no poznato, umemo da se radujemo uspesima i postignu?ima. Ali deset gpodina kojih nas o?ekuje (do)nosi neizvesnost pa nismo svesni ?injenice da nam snovi mogu biti ostvareni.

Ovo je jedna pri?a iz sasvim druga?ijeg ugla, pri?a o ostvarenju (mog) sna i kako sam uspela da od re?i „nemogu?e“ u?inim da jedan od mojih snova postane sasvim realan i mogu?. Kada jednom shvatimo da je sasvim mogu?e da NEMOGU?E postane MOGU?E to nas ohrabri i u narednim pokušajima pa lakše kre?emo. Kažemo sebi "Ako si jednom uspeo/la, uspe?eš opet!"

Moja najve?a želja je bila da odem na Kubu.

Za nekoga ko je ro?en pod sre?nom zvezdom, nema finansijskih poteško?a da ode na bilo koje putovanje, posebno danas, ovo je jedna sasvim obi?na želja. Planiranje je lako – pozovete agenciju ugovorite putovanje i eto vas na željenoj lokaciji. Ova pri?a je posve druga?ija i zaista se grani?i sa ?udom.

Najpre zašto Kuba?

?ula sam neke interesantne pri?e o kojima ?u u narednim postovima opširnije, ali je presudila informacija do koje nisam uspela zvani?no da do?em, pa sam rešila da je li?no proverim. Naime, „na?ula sam“ da na Kubi svako dete do svoje 15. godine za ro?endan dobija tortu „od države“, (ili mesne zajednice koja je uru?uje) na ku?nu adresu. Ovo mi je bilo fascinantno. To je presudilo da želim da odem i li?no proverim da li je to istina. Naravno bilo je još dosta interesantnih informacija koje zvu?e neverovatno, pa je skup svih okolnosti ukazao da Kubu zaista vredi posetiti.

Najlepša zemlja na svetu, ?ak je i Kolumbo, za koga znamo da je posetio mnoge, posebno primorske zemlje, za Kubu rekao da je u pitanju „Raj na zemlji“, a kome verovati, ako ne njemu, ?oveku koji je smogao snage i pronašao na?in da otkrije novi kontinent i dokaže (jer je ?vrsto verovao) da je zemlja okrugla.

?itamo se uskoro

Snežana Ivanovi?,
autor priru?nika iz edicije 
Život je lep

– Uputstvo za upotrebu – 
Kako do posla“, (objavljena) "Ljubav" (u pripremi) i "Život"(u najavi)

 

Foto: http://www.radioenciclopedia.cu

 

Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.