forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

Kuba iz sasvim druga?ijeg ugla (II deo)

Havana

 

...Jer je san o sre?i više nego sre?a“
Pesma ženi – Jovan Du?i?

Samo, maštanje i sanjarenje ima svojih draži, tada istražujemo, otkrivamo, pronalazimo rešenja i sve smo bliže cilju.

Moja odluka da posetim Kubu je „pala“ davne 1999. godine, u vreme „nemaštine“, bombardovanja, krize i naveliko sniženih plata, kod onih koji su još uvek imali posao. Pogledala sam u svoj „štek“ i uo?ila da posedujem neverovatnih 200 evra. Ok možda je to i dovoljno? Svakako znala sam da je daleko od potrebne sume ali plan je plan i vreme je da se napravi detaljno. Prvo pitanje je bilo otkriti koliko je novca potrebno za ovo „putešestvije“. Iznene?uju?i odgovor je bio oko 2000 evra.

Interesantno ovo me nije baš pokolebalo, rekla sam sebi „Ako imaš 200 evra ima?eš i 2000, gde je tu problem?“ i ponovila ono što sam ina?e mnogo puta ranije govorila sebi “Ne?eš valjda dozvoliti da te jedna sitnica, zvana novac spre?i u ostvarenju cilja?”. Problem je zapravo bio u tome što nisam znala kako do?i do novca, jer u tom trenutku nisma imala posao. Naime predhodni sam napustila jer sam odlu?ila da je krajnje vreme da završim studije i da ne smem odvla?iti misli sa u?enja na rad ve? da ?u ga prona?i tek kada zvani?no i dobijem diplomu. Ali, zaista sam verovala da ?e se ?udo dogoditi i da ?u uspeti da do?em do novca ili bilo kakve druge mogu?nosti da odem na Kubu.

Snevanje je bilo svakodnevno, bila sam rešena i ?vrsto sam verovala da ?e se prona?i na?in da do ostvarenja cilja do?em. Ina?e savetujem da kada imate cilj ispred sebe zamislite liniju na ?ijem kraju je on – cilj. Postavite ta?ku A i zacrtajte da se na njenom putu nalazi ta?ka C – CILJ. Ako put nije jednostavan razložite ga na sitne deli?e i zapitajte se šta biste mogli sada da uradite da napravite (samo jedan) korak kako biste se približili cilju. Tako sam i uradila, napravila sam sitne korake koje je valjalo ostvariti za ovaj, meni, veliki poduhvat. Hajde da krenemo od ne?ega što mogu i sama, sada i ovde.

Velika životna lekcija

Jedan od lakših koraka bio je – nau?iti španski. Za to mi nije potreban veliki novac i mogu?e ga je ostvariti. Za samostalno putovanje po ovoj dalekoj zemlji valjalo bi nau?iti i jezik. Svakako treba naglasiti da tih godina nije bilo ovoliko škola i mogu?nosti koliko ih ima danas, pa tako ni kursa španskog jezika. Ali sjajno rešenje je bio odli?an priru?nik „Nau?ite španski bez muke“. Priru?nici koje svakako preporu?ujem, meni su mnogo pomogli. Najbolje od svega je što nude najzna?ajniju životnu lekciju. Ako sve podelite na male korake, koji ne optere?uju, cilj je veoma blizu i ne?ete osetiti „mu?enje“. Sve što je trebalo je 15 minuta dnevno, kojih svako od nas ima. Ovo je veoma važno jer kada i samo pomislimo da je potrebno mnogo vremena i odricanja brzo odustanemo, ali 15 minuta smo svi spremni da odvojimo. Samo 100-ak dana kasnije poznavala sam španski jezik. Svakako nisam ekspert, toga sam svesna, ali za moje putešestvije to je sasvim dovoljno. Igrom slu?aja tih godina naveliko su bile aktuelne i „španske serije“ koje su mi omogu?ile da uvežbam govor. To sam doživela kao „pokazatelj“ da mi okolnosti idu na ruku i da sam za nijansu bliža ostvarenju cilja. Verovala sam da je putokaz bio i moja omiljena re?enica:

Kada ?ovek nešto želi, ?itava vaseljena se zaveri da mu pomogne da ostvari svoj san“
Paulo Koelji - Alhemi?ar

Novca još uvek nije bilo. Ali duboko verujem u ovu re?enicu i da su "?uda" mogu?a i baš tako, jednoga jutra

?itava Vaseljena“ je zakucala na moja vrata.

Kako sam naglasila u tom periodu (jedini period u mom životu kada nisam imala posao) ali sam zaista bila rešena da je zavrešetak studiranja važniji od bilo kog novca, pa sam pri tome i ostala. Po?etkom oktobra jednog jutra na vrata je zakucao tatin prijatelj koji je doveo ?erku. ?uli su da ja studiram informatiku i pitali da li bih mogla da joj održim „par ?asova“ kako bi popravila zaklju?enu jedinicu. Ovde je bio ve?i problem, ona se pored toga što je imala lošu ocenu i verbalno zamerila profesorki i situacija je bila mnogo ozbiljnija od ocene. Profesorka se zarekla da ?e je ostaviti da polaže, a najverovatnije i da ponavlja. O?ajni, tog jutra, samo su želeli dvojku, ništa više. Oni su bili ?vrsto rešeni da uspeju, roditelji spremni da plate, a ona voljna da u?i. Dobitna kombinacija.

Pred sam kraj polugodišta jednog kišnog jutra zazvonio je telefon, ona je razdraganim i veselim glasom rekla, „Zaklju?ila mi je ?etvorku!“, imala sam utisak da pored toga što me obaveštava ujedno i ska?e od sre?e, jer je tako i delovalo, naprosto je vrištala od sre?e. E, taj trenutak je pokrenuo lavinu. Svi smo o?ekivali prelaznu ocenu, ali ?etvorka je bila više od svih o?ekivanja. Kako joj je profesorka rekla zaslužuje i peticu, ali zbog ?injenice da je imala jedan nije u mogu?nosti da joj zaklju?i pet, a ?etvorka je bila san snova. Od tog momenta nije prestajao da zvoni telefon. Velikom broju u?enika iz njene škole uveliko sam držala ?asove informatike, zatim se to proširilo na ?asove matematike, onda i na nove ?ake iz drugih škola... Krajem školske godine skoro da nisam imala pauza, držala sam ?asove po ceo dan. U me?uvremenu sam okon?ala studiranje, pronašla posao, nastavila sa privatnim ?asovima... Godinu dana kasnije u mom „šteku“ je bilo potreban novac za putovanje. Lakše se diše.

...Ali samo naizgled...

?itamo se uskoro

Snežana Ivanovi?,
autor priru?nika iz edicije 
Život je lep

– Uputstvo za upotrebu – 
Kako do posla“, (objavljena) "Ljubav" (u pripremi) i "Život"(u najavi)

 

Foto: http://www.radioenciclopedia.cu

 

Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.