forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

Kuba iz sasvim druga?ijeg ugla (III deo)

Havana

 

Prepreke
Da li ste se nekada ose?ali obeshrabreno, kada na putu do cilja, nai?ete na prepreke koje niste
o?ekivali. Sve kockice ste složili, uradili sve što se od vas o?ekivalo, rešili i najteže zadatke, a onda "zataji" tamo gde sa najmanje nadate?
Upravo to se dogodilo i meni.
Mislila sam da je novac najve?i problem. Sakupila sam potrebnu svotu i bila spremna na pokret... ali onda je nastupio novi „problem“ koji nisam uopšte o?ekivala. Trebalo je prona?i turisti?ku agenciju koja organizuje putovanje na Kubu. Iskreno u svim mojim planovima ovo mi je delovalo kao najlakše. Pozvala sam prvu agenciju - rekli su mi da ne rade aranžmane za Kubu. Onda sam okrenula drugi broj telefona, pa tre?i... Nije mi bilo teško da pozovem sve agencije u Srbiji (ne samo u Kragujevcu). Odgovor je svuda bio isti - aranžmana za Kubu nije bilo. ?ak je iz jedne agencije gospo?a koja se javila sa setom u glasu rekla: „Kuba... to nam niko nije tražio ve? 20 godina...“ nastavila sam dalje. U drugom „naletu“ sam pokušala da prona?em samo let, pa ?u se sama sna?i. Opet u krug pozivanje svih agencija, ali ni letova nije bilo. Uljudne re?i: „Pozva?emo Vas ako bude...“ Opet moje pozivanje nakon odre?enog vremena i opet iste informacije... Jednoga dana, sasvim iznenada, ne bih volela da kažem da sam odustala jer je još uvek tinjala želja u meni da ?e se ?udo dogoditi, pa se ono i desilo. Ni manje ni više nego iz kragujeva?ke TA Prestige Plus Tours pozvala me je vlasnica li?no, (Olivera ?or?evi?) i rekla – Vi ste tražili povratnu kartu do Kube? Možete i?i ovog oktobra, da li vam to odgovara? Tako sam kupila kartu, odmah dok se i oni ne predomisle :), na datum 27. oktobar 2003. Skakala sam od sre?e. Preko prijateljice iz Havene, koju sam upoznala preko tada aktuelnog ICQ-a, uspela sam da prona?em privatni smeštaj i to u domu kod psihijatra.Kroz šalu sam kasnije komentarisala, da kada je saznala da sama dolazim, odmah je shvatila da mi je potreban psihijatar :)
Ništa nisam posebno tražila, ali sam sve dobila ta?no onako kako sam želela. Kada uspete da dobijete ono što je samo pre par godina bilo “nemogu?e” sve je premija, ali sam za nijansu bila sre?nija što su se ostvarile i želje na kojima nisam insistirala. Potajno sam priželjkivala: mesto pored prozora, kako bih mogla da posmatram poletanje i sletanje ali i oblake. Želela sam da prozor ne bude pored krila aviona i sve to sam dobila. Kroz to putovanje ujedno sam i shvatila da možda nisam dobila premiju, jer su se ostali putnici koji su dobili, po meni to po?asno mesto, prebacivali na druga slobodna u sredini aviona.
Presedanje je bilo u Parizu. Usled kašnjenja lata iz Beograda propustila sam let za Havanu. Ono što me je dodatno “iznenadilo” jeste da osoblje, koje valjda zbog vekovnih nesuglasica sa Englezima, nerado razgovara na engleskom, (iako sam verovala da je za zaposlene na aerodromima obavezno poznavanje engleskog jezika, svakako sam se prevarila), pa sam dobila i komentar: „Zašto ste došli u Francusku ako ne govorite francuski?“. Tu sam ve? bila “o?ajna”. Na svu sre?u bilo je i onih koji su mi izašli u susret. Doveli su prevodioca, ali sam se pitala da li im je isplativije da angažuju prevodioca nego da komuniciraju na engleskom, ali izgleda da se dosledno drže svojih principa.
...U to vreme bilo je poprili?no teško dobiti vizu, posebno za zemlje Evropske unije. Kada su u pitanju transfer letovi putnicima nije dozvoljeno napuštanje aerodroma. kontrole su ozbiljne, a ovo je za nijansu bilo nezgodnije za državljane Srbije koji su bili na “crnoj listi”. (Kuba je bila jedna od retkih zemalja za koju nije potrebna viza, što je podrazumevalo brzo presedanje iz jednog u drugi avion, na raspolaganju je bilo sega pola sata - satprema redu vožnje). Zaista sam se uplašila: Da li ?u morati da spavam na aerodromu? Da li ?u uopšte mo?i da spavam? Da li ?u zbog nedostatka sna propustiti uživanje u letu?... Gomila pitanja prolazila je mojom “usijanom glavom”.
Ali ina?e, kako biva u životu, potrebno je samo se pokrenuti, a onda neke “više sile” same pomažu i dolazi do ostvarenja i rešenja se nekako sama pojavljuju. U svakom slu?aju i ta prepreka je bila “presko?ena”. Dobila sam smeštaj sa doru?kom (što svakako nisam o?ekivala) o trošku aerodroma i privilegiju da malo prošetam Parizom, doduše ne onako kako ovaj grad to zaslužuje.
Kada se sve uzme u obzir, osim neopravdanog straha, sve što se dogodilo i nije bilo tako loše. Moglo bi se re?i, da sam imala i sre?e.
Usledio je novi let, koji je trajao znatno duže nego što sam o?ekivala i moj prvi susret sa Kubom

 

?itamo se uskoro

Snežana Ivanovi?,
autor priru?nika iz edicije 
Život je lep
– Uputstvo za upotrebu – 
Kako do posla“, (objavljena) "Ljubav" (u pripremi) i "Život"(u najavi)

 

Foto: http://www.radioenciclopedia.cu

 

Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.