forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

Kuba iz sasvim druga?ijeg ugla (V deo)

Havana

Havana

Predivan grad, posebno ako uživate u starim zdanjima. Koliko lepote je ovde, govori ?injenica da se Havana nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. Jedan deo gra?evina je o?uvan, ali su na svakom koraku i poprili?no oronule zgrade koje vape za restauracijom. Vide?ete stare ispucale trotoare, razrovane ulice, ali ne?ete nai?i na sme?e, grafite na zidovima niti bilo koji oblik nemara. Parkovi su ure?eni, klupe su cele, ofarbane živopisnim bojama, de?ja igrališta su oskudna ali ure?ena i sve je besprekorno ?isto. Iako je zemlja koja je poznata po duvanskoj industriji ja nisam naišla na opuške po ulicama. Ako se otisnete na putovanje magistralnim putevima oni nisu savršeni, ali pažnju ?e vam privu?i posa?eno cve?e i drve?e. Ovim nam pokazuju kako i sa veoma malo sredstava možemo uraditi i brinuti o onome za šta nam finansije nisu potrebne i u?initi da nam život bude lepši. Imala sam utisak da razmišljaju na slede?i na?in: „OK nemamo novca da renoviramo zgrade, ku?e, ulice... ali imamo mogu?nost da posadimo cve?e, ofarbamo ograde, održavamo parkove, ili bar ne pišemo po zgradama... hajde da uradinmo ono što možemo“. To me je oduševilo.


Život

Život na Kubi je lagodan. Živi se jednostavno, niko nigde ne žuri i svuda se stiže. Kada ?ekate autobus, osoba kada do?e pita: „Ko je stigao poslednji?“ Ulaze jedan po jedan, kada kondukter kaže: „nema više mesta“ ?ekaju naredni. Nema bespotrebnog guranja i poštuje se red. Ljudi su veseli, opušteni i ovo jedan od retkih, velikih, gradova gde ne?ete osetiti vrevu, jurnjavu i trku. Ovome pridonosi njihovo ure?enje. Na Kubi nema besku?nika, siromašnih niti gladnih, svako ima krov nad glavom. Stambeno pitanje obezbe?uje država, ali niko nije vlasnik nekretnine ve? samo korisnik. Kubanci imaju pravo da stan/ku?u ostave svojim potomcima, ali ne i da je prodaju (što ujedno svi zameraju).

Plate su za naše pojmove niske, ali su ujedna?ene i kre?u od 20-40$, ali svako od njih pronalazi na?ine da zaradi još koji $ pride. Školstvo, zdravstvene usluge i hrana su besplatni dok su komunalije zanemarljivo niske. (O svemu ovome pojedina?no ?u opširnije u narednim postovima). Stopa nezaposlenosti je oko 1,5%, (ekonomski stru?njaci nezaposlenost od 5% i manje smatraju potpunom zaposlenoš?u).

Dugogodišnje sankcije u?inile su ih veoma snalažljivim, tako da umeju maksimalno da iskoriste sve raspoložive resurse i rade najviše na svojim kvalitetima i maksimalno koriste sve što im je na raspolaganju.

Kada imate sve osnovne potrebe zadovoljene, svima je jasno da je kriminal nepoznat, ili bar na veoma niskom nivou. Bukvalno svako koga sam upoznala i sa kim sam razgovarala, je rekao: „Nemoj brinuti ovde ti se ništa loše ne može dogoditi“. Na ulicama ?ete retko videti policiju. Postoji mesto gde organi reda sede na uzvišenju (sli?no kao kod nas mesto za spasioce na bazenima), ali je i to veoma retko. Jedino vozilo policije i milicionere koje sam videla, za vreme mog boravka, jeste prilikom sitne saobra?ajne nezgode koja se dogodila. Naravno sve je obavljeno bez ikakvih incidenata. Nisam doživela povišene tonove niti bilo kakav oblik sva?a niti nasilja. Potpuno bezbedna zemlja.


?itamo se uskoro

Snežana Ivanovi?,
autor priru?nika iz edicije 
Život je lep
– Uputstvo za upotrebu – 
Kako do posla“, (objavljena) "Ljubav" (u pripremi) i "Život"(u najavi)

 

Foto: http://www.radioenciclopedia.cu

 

Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.