forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

Kuba iz sasvim druga?ijeg ugla (VI deo)

Havana

Šašave zanimljivosti:

Zemlja plesa

Život na Kubi je jednostavan i zanimljiv. Ljudi su veseli i svi njeni stanovnici plešu. Bila mi je simpati?na opaska mog doma?ina na moje pitanje da li ume da pleše, on je odgovorio „Da li si ikada upoznala nekog Kubanca koji ne zna da pleše“. Zapravo ples se visoko kotira na ovom ostrvu, tako da na svakom koraku postoji bar jedna „Casa de baila“ (Ku?a/škola plesa). Ples je tako?e sastavni deo obrazovanja i jedan je od predmeta koji se u?i u školi. Ali i na ulicama ljudi opušteno igraju. Salsa je najpopularnija ali svakako se sluša i savremena muzika pa se u pojedinim delovima grada ?uju i najnoviji svetski hitovi.

Šarolikost

Na Kubi ima belca, crnaca i mulata. Kada vidite ljude na ulici ili decu u školskim dvorištima, naj?eš?e je to skupina od tri osobe i baš mešovita (belac/crnac/mulat). Retko ?ete nai?i na „jednobojnu družinu“. Ovo mi je bilo baš simpati?no. Žene su na Kubi uglavnom puna?ke, dok su muškarci naj?eš?e mršavi, deca su u najve?em broju skladno gra?ena i retko ?ete nai?i na previše gojazno ili previše mršavo dete.

Brak

Interesantno mi je bilo, mada svakako nije i pravilo, prilikom mog razgovora sa meštanima svi moji sagovornici u svojim porodicama imaju više brakova. I to: muškarci ?etiri braka a žene dva. Tako da su porodice u najve?em broju sa po 4-5 dece. (Primera radi i moja prijateljica koja u tom trenutku nije bila udata imala je roditelje gde je otac imao 4 braka a majka 2, takodje moji stanodavci njemu je to bio ?etvrti brak dok je njoj bio drugi) još interesantnije mi je bilo da je isti slu?aj bio i sa ostalim mojim sagovornicima na ulici oni sami (ako su stariji), ili njihovi roditelji su imali više brakova i opet o?evi 4, a majke po 2.

Umetnost

Kako sam ranije napomenula po zidovima Kube ne?ete na?i grafite, ali je zato rasprostranjena zidna grafika. Tako da na velikim zidovima nailazite na oslikane površine. Naj?eš?i motivi su revolucionarni, skoro u svakoj ulici bar je jedna slika ?e Gevare, zatim slede Fidela Kastra, Kamilo Sjenfuegosa ali i Hose Martia, oca kubanske nezavisnosti, kao i grafiti koji veli?aju partiju i revoluciju. Tako?e u Havani postoji cela jedna ulica „Hamel“ koja je galerija na otvorenom. Zidovi su oslikani umetni?kim delima ali je sama ?etvrt namenjena i ostalim umetnicima, pa se ovde održava veliki broj koncerata. Stari grad je prepun umetni?kih dela koje se mogu sresti na trgovima ili parkovima. Havana je pravi muzej na otvorenom.

Old Timer-i

Kada nema sredstava i kada ste siromašni, nema drugog oružja do lukavstva. Gra?ani Kube su pravi umetnici u snalažljivosti. Neverovatno je koliko su inteligentni i domišljati. Lako ?ete nai?i na osobe koje veoma brzo dolaze na sjajne ideje, kako iskoristiti postoje?e kapacitete. Oni su jednostavno svoju „tragediju“ pretvorili u prednosti pa je pravo zadovoljstvo razgovarati sa ovim ljudima koji jednostavno pronalaze rešenje.

Na ulicama je prava parada Old Timer-a uglavnom ameri?kih. Veliki broj njih je ?ak iz prve polovine prošlog veka, u voznom stanju i izgledaju dobro o?uvano. Zanimalo me je kako uspevaju da ih tako dobro održavaju tolike godine i informacija me je zatekla, ali i osuševila. Naime od Old Timer-a jedino što je originalno jeste školjka. Unutrašnjost je mahom od drugih automobila. Kako su više od 50 godina pod sankcijama i ništa nisu u mogu?nosti da uvezu iz Amerike, oni se dovijaju pa je motor naj?eš?e od Hjundai, dok su ostali delovi od Mercedesa, Fiata, Pežoa, Lade...

?itamo se uskoro

Snežana Ivanovi?,
autor priru?nika iz edicije 
Život je lep
– Uputstvo za upotrebu – 
Kako do posla“, (objavljena) "Ljubav" (u pripremi) i "Život"(u najavi)

Foto: http://www.thousandwonders.net/Havana
Classic Cars - Havana, photo by Gerry Balding


Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.