Ĺ tampa
Napisao Administrator   

Kupujete li neplanirano?

nada

Ovih dana sam, lutaju?i gradom, posetila radnju gde su bile „bezobrazno visoke cene“. To što su nudili, bilo je skuplje nego na ostalim mestima, naravno za isti ili sli?an kvalitet. Me?utim, pažnju mi je privukao zaposleni. Ljubazan, nasmejan, spreman da objasni do najsitnijih detalja, sasluša potrebe kupca i preporu?i. Mlad i kvalitetan.

S obzirom na to, da cenim ljude koji kvalitetno rade svoj posao, „pazarila sam“. Još više me je iznenadilo što je na „bezobrazno mali bakšiš“, (zbog iznosa ra?una nije mnogo ostalo), po?eo da se zahvaljuje kao da sam mu poklonila ku?u.

Rodila se genijalna ideja: firme koje imaju ljubazno osoblje bi mogle to dodatno naplatiti.
Setila sam se sli?nih situacija, jer sam u više navrata kupila ?ak i nešto što nisam planirala samo zato što je osoba bila ljubazna, a želela sam da joj ostavim bakšiš. (Samo zato što još nije postalo „normalno“ dati bakšiš, a ništa ne kupiti. Mudro bi bilo da i to da uvedemo.)

Interesantno je da se nikada nisam pokajala prilikom ovakvih kupovina, uvek bih bila zadovoljna proizvodom, a on bi me podse?ao na prodavce i uvek bih se setila kako su mi tada ulepšali dan.

Jedno je sigurno, kod nas ima veoma kvalitetnih kadrova, možda re?e pri?amo o tome, ali nikad nije previše kasno, niti suviše rano da po?nemo.

Kako po ovom pitanju reagujete vi, da li kupite nešto što niste planirali, ili platite više, samo zato što su prodavci ljubazni?

?itamo se uskoro

Snežana Ivanovi?,
autor priru?nika iz edicije 
Život je lep
– Uputstvo za upotrebu – 
Kako do posla“, (objavljena) "Ljubav" (u pripremi) i "Život"(u najavi)

Foto: http://destinations.com.ua

 

Povratak na glavni meni - Kako do posla